Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Gaismas un cerību laikā

Saules ritums dzen laiku uz priekšu. Jau rīt kļūs gaišāk, jau rīt saules gaismas būs vairāk. Gaidīsim to ar cerībām un ar Ziemassvētkos atrasto brīnumu sevī un savos tuvajos! Gaidīsim to ar mīlestību, jo tieši mīlestība ļaus atdzimt un veidot jaunu ikdienu gan cilvēkiem, gan novadam. Šajā pirmssvētku laikā novada iedzīvotājiem laba vēlējumus izsaka Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis.

Cienījamie Aglonas novada iedzīvotāji!

Ziemassvētku laiks. Tas tiek gaidīts katrā ģimenē. Mazs vai liels, vecs vai jauns gaida Ziemassvētku brīnumu, kas ienāks katrā mājā.
Lai šajā laikā sirdis sasilda svecītes gaisma, lai labestību un spēku dod piparkūku smaids, lai Ziemassvētku zvani atnes laimi un mīlestību!
Atceraties! Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Ejiet pretī viens otram un dalieties tajā, kas Jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību!
Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī Jūs! Dariet labus darbus un izjutīsiet Ziemassvētku brīnumu!
Aglonas novada lielākā vērtība ir cilvēki. Mūsu ļaudis ir strādīgi, darbīgi un ar izdomu bagāti.
Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā dzīvosim, kā strādāsim, kā veidosim savu novadu, dzimto pagastu 2014.gadā. Lai veiksme mūs pavada ik uz soļa!
Skaistu, mīļu un baltu Ziemassvētku laiku! Veselīgu, saticīgu un radošu Jauno 2014.gadu!

Helēna Streiķe
Aglonas novada domes priekšsēdētāja

„Es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība…”

Mums katra lieta kļūst nozīmīga un svarīga tik lielā mērā, cik mēs apzināmies tās vērtību. Mēs varam lidmašīnā sēdēt blakus kādai ievērojamai personai, bet, ja mēs neesam ar to iepazinušies, nekas mūsu dzīvē nemainīsies. Mēs dzīvē saņemam mīlestības apliecinājumus bieži vien caur vienkāršām un ikdienišķam lietām. Varbūt šīs lietas prasīja no cilvēkiem daudz pūļu un pašatdeves, bet, ja mēs tam pavirši pievēršam vērību, tās mums liekas parastas un nenozīmīgas.
Tāpat ir ar Dieva mīlestību. Ja mēs necenšamies saprast, cik daudz mīlestības Dievs ir ielicis šajā notikumā, ko mēs visi gatavojamies svinēt, tad arī šie Ziemassvētki mums nenesīs nekādas pārmaiņas.
Neatpazīt Jēzū savu glābēju, tas nozīmē daudziem cilvēkiem neatrast ceļu, kurš ved dzīvībā. Jo Jēzus saka: „Es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai tā būtu pārpilnībā.”
Šo garīgo dzīvi Jēzus nepārstāj dāvāt arī šodien ikvienam, kurš pēc tās ir izslāpis. Cik daudz ir tādu cilvēku, kas it kā no jauna atklāj savā dzīvē ticību Dievam. Pēc kāda spēcīga notikuma, pēc tikšanās ar kādu cilvēku, pēc kādas grāmatas izlasīšanas vai pēc atgriešanās no svētceļojuma, cilvēki ir atklājuši jaunu gaismu, kas sāk apspīdēt viņu dzīves ceļu. Cilvēki ir atklājuši kaut ko jaunu par Dievu, kas jau ilgus gadus pirms tam ir mājojis viņu dvēselēs.
Tikpat droši, kā mēs redzam Jēzu mūsu veidotajās Betlēmītēs, tikpat droši Viņš ienāk mūsu dvēselēs un tur mājo pēc mūsu kristības tik ilgi, kamēr mēs neizraidām viņu paši laukā ar kādu apzinātu grēku.
Dievs darīja un nepārstāj darīt mūsos lielas lietas. Uz to mudina Viņa mīlestība. Lai tas mūs neapmulsina, ja mēs uzreiz neizjūtam Dieva palīgu. Dievam nav nepieciešams troksnis, lai viņš varētu darīt savus darbus. Taču Dievam ir nepieciešama mūsu siržu ticība un atvērtība.
Es jums ļoti iesaku atrast šajās svētku dienās iespēju klusumā kādu laiku pavadīt Betlēmītes tuvumā, uzlūkojot un lūdzot Bērniņu Jēzu. Viņš ir mūsu mīlestības avots. Ja mums trūkst mīlestības, nāksim pie Viņa. Mēs uzlūkosim Viņu ar ticību, jo citādi mēs nespēsim aptvert šo noslēpumu. Mums būs nepieciešama arī sirds pazemība, lai noslīgt ceļos šī Bērniņa priekšā.
„Mēs redzam,” saka Sv. Jānis Hrizostoms, „ ka Jēzus ir cēlies no mūsu cilvēciskās dabas, ir piedzimis no Jaunavas Marijas. Bet mēs nespējam aptvert kādā veidā notika šis brīnums. Nemēģināsim to izskaidrot. Pieņemsim to, ko Dievs ir atklājis cilvēkam, nemēģināsim izdibināt to, ko Dievs ir vēlējies paturēt noslēpumā.”
Novēlu jums visiem piedzīvot šajos svētkos Dieva mīlestības pieskārienu. Lai mūsu sirdis piepilda prieks un dziļš miers par Dieva tuvumu, kurš ir nācis, lai ik dienas paliktu kopā ar mums!

Daumants Abrickis
Aglonas bazilikas priesteris