Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Gatavojamies Eiro dienai – 1.janvārim

Īss laika sprīdis atlicis līdz eiro ieviešanas dienai. Eiro ieviešanas plāns Latvijā tiek veidots tā, lai nodrošinātu efektīvu šī procesa norisi. Notiek diskusijas masu medijos, semināri, tiek izdoti informatīvi materiāli. Tuvākajā laikā informācija par skaidrās naudas nomaiņas iespējām reģionā tiks ietverta “Eiro avīzē” un nosūtīta katrai mājsaimniecībai.

Ērtākai eiro ieviešanai iedzīvotāji tiek aicināti izmantot komercbanku un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (turpmāk – Latvijas Pasts) norēķinu kontus, kuros konvertācija no latiem uz eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez komisijas maksas atbilstoši oficiālajam š.g. 9.jūlijā Eiropas Savienības Padomes noteiktajam kursam – 0,702804 lati par 1 eiro.

Jau šobrīd, piemēram, komercbanku iemaksu bankomātos vai Latvijas Pastā ir iespēja bez komisijas maksas iemaksāt latus norēķinu kontā, bet vairākas komercbankas piedāvā iespējas saviem klientiem bez apjoma ierobežojuma un bez komisijas maksas ieguldīt skaidro naudu, t.sk. monētas, krājkontā (konkrētus piedāvājumu nosacījumus var meklēt komercbanku mājaslapās). Gan Latvijas Pasta, gan komercbanku kontos esošo latu konvertācija uz eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez komisijas maksas.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus izmantot iespēju visās Latvijas Pasta nodaļās laika periodā no 2014.gada 2.janvāra līdz 14.janvārim iemaksāt latus bez komisijas maksas un saņemt attiecīgo summu jau eiro līdz 31.janvārim bez komisijas maksas. Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts četru darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Latvijas Pastā.

Aicinām iedzīvotājus ievērot, ka, sākot ar eiro dienu, visas algu, pensiju, pabalstu u.c. izmaksas tiek veiktas jau eiro. Arī tirdzniecības vietās vēl līdz 2014.gada 14.janvārim iedzīvotāji varēs skaidrā naudā vēl maksāt gan latos, gan eiro, taču atlikumu komersants jau izsniegs tikai eiro valūtā. Lai iepirkšanās pirmajās janvāra dienās būtu pēc iespējas vienkāršāka gan pircējam, gan pārdevējam, aicinām iedzīvotājus maksāt ar karti, kur tas ir iespējams, vai maksāt ar precīzu naudu.

Lūdzam iedzīvotājus zināt pamatprincipus, kas nodrošina raitu arī skaidrās naudas nomaiņu, – Euro ieviešanas kārtības likumā ir nostiprinātas trīs galvenās bezmaksas nomaiņas iespējas, sākot ar 2014.gada 1.janvāri pēc oficiālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro varēs latus uz eiro mainīt –
– sešus mēnešus visās komercbankās;
– trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās un
– bez termiņa ierobežojuma jeb mūžīgi Latvijas Bankā – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar Latvijas eiro monētām, šajās nomaiņas vietās būs iespēja, sākot ar 2013.gada 10.decembri iegādāties Latvijas eiro monētu sākumkomplektus 10 latu jeb 14,23 eiro vērtībā. Komercbanku bankomātos visā Latvijas teritorijā (99,8% no kopējā bankomātu skaita) 2014.gada 1.janvārī būs iespējams saņemt eiro.

Sešus mēnešus bez komisijas maksas ir tiesības mainīt latus uz eiro arī valūtas maiņas punktiem, tomēr valūtas maiņas punktiem tas nav uzdots ar Euro ieviešanas kārtības likumu par pienākumu, t.i., vai nodrošināt šo pakalpojumu iedzīvotājiem paliek šo komersantu ziņā. Pēc Eiro biroja rīcībā esošās informācijas, ir virkne valūtas maiņas punktu, kas ir apņēmušies šo pakalpojumu nodrošināt.

Atbilstoši š.g. 21.maijā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu nomaiņai” (grozīti š.g. 29.oktobrī) un Latvijas Komercbanku asociācijas sniegtajai informācijai, Aglonas novadā tiek nodrošinātas šādas skaidrās naudas nomaiņas iespējas, bet vēršam uzmanību, ka Latvijas Pasta nodaļās varēs ieskaitīt latus norēķinu kontos, lai veiktu to konvertāciju uz eiro. Latvijas Pasta nodaļa neveiks skaidrās naudas nomaiņu. Naudu būs iespēja ieskaitīt kontā, kurā arī tiks veikta konvertācija.

Aglonas novada skaidrās naudas nomaiņas iespējas

N.p.k.Aglonas novadsSkaidrās naudas nomaiņas iespējasSabiedriskā transporta iespējas
1Aglonas pagastsAglonas pasta nodaļaNovada centrs
2Grāveru pagasts– (Grāveru pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta norēķinu kontā)Ir sabiedriskais transports līdz 12 km attālajai Aulejas pasta nodaļai un līdz 14 km attālajai Aglonas pasta nodaļai
3Kastuļinas pagasts– (Kapiņu pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta norēķinu kontā)Ir sabiedriskais transports līdz 15 km attālajai Aglonas pasta nodaļai
4Šķeltovas pagasts– (Alksnienas pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta norēķinu kontā)Ir sabiedriskais transports līdz 8 km attālajai Izvaltas pasta nodaļai un līdz 13 km attālajai Aglonas pasta nodaļai

Tajos pagastos, kur nav tiešas iespējas veikt skaidrās naudas nomaiņu komercbanku filiālē vai Latvijas Pasta nodaļā, sabiedriskā transporta pārklājums nodrošina iespējas to veikt tuvākajos pagastos, novada centrā vai blakus tuvākajā kaimiņu novadā.

Viss minētais naudas nomaiņas tīkls – gan bezskaidrās, gan skaidrās naudas – dod iespēju Latvijas iedzīvotājiem veikt latu nomaiņu uz eiro plānveidīgi un droši.

Vispārīgā informācija par eiro ieviešanu Latvijā:
•Eiro ieviešanas Latvijā mērķa datums ir 2014.gada 1.janvāris.
•Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa viens eiro par 0,702804 latu, kuru apstiprināja ES Padome 2013.gada 9.jūlijā.
•Uz Latvijas eiro monētām reversā būs redzami mūsu valsts simboli, bet eiro banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas.
•Algas un pabalsti, sākot ar 2014.gada 1 janvāri, tiks izmaksāti eiro.
•No 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim (ieskaitot) varēs norēķināties gan latos, gan eiro, atlikumu saņemot eiro.
•No 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam latus uz eiro bez maksas varēs mainīt visās kredītiestādēs. Latvijas Bankā varēs mainīt arī pēc 2014.gada 30.jūnija, bez termiņa ierobežojuma.
•Trīs mēnešus, no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.martam valūtas maiņa bez maksas būs iespējama atsevišķās Latvijas Pasta nodaļās (apdzīvotās vietās, kur nav banku nodaļu).
•Ērtākais veids valūtas nomaiņas brīdī – bezskaidras naudas norēķini – lati uz eiro tiks nomainīti automātiski.
•Obligātais cenu paralēlās atspoguļošanas periods būs no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Uzzini vairāk – http://www.eiro.lv/lv/sakums
Avots – Finanšu ministrija

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv