Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Gatavosimies Latvijas simtgadei!

Aglonas BJBLPC „Strops” no 20.04.2016. īsteno projektu „Tu esi – Tu vari!”, kura vispārīgais mērķis ir veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Aglonas novadam, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni un palielinot jauniešu centra sociālo lomu pašvaldībā.
Viena no projekta aktivitātēm ir Latvijas simtgadei veltītas integratīvās ekspozīcijas „100 kadri Aglonas hronikā 1918-2018” izveide. Šīs aktivitātes galvenais mērķis- iepazīt Aglonas novada kultūrvēsturi. Ekspozīcijas „100 kadri Aglonas hronikā 1918-2018”veidošanas gaitā tiks apkopotas fotogrāfijas ar aprakstu, publikācijas un cits nozīmīgs ilustratīvais materiāls par nozīmīgām vietām, slaveniem un uzmanības cienīgiem cilvēkiem, personībām, notikumiem Aglonā laika periodā no 1918. līdz 2016.gadam.
Ekspozīcijas veidošanā tiek aicināti iesaistīties Aglonas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī citi interesenti. Informatīvo materiālu iesniegt līdz 20.05.2016.g.
Sīkāka informācija pie Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātājas Ingas Gribuškas, tel. 26397873, inga.gribuska@inbox.lv.

Ekspozīcijas NOLIKUMS

Informāciju iesniedza: Lolita Kaļāne, Izglītības darba speciāliste interešu izglītības jomā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv