Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ģimenes ārstu prakšu vietu infrastruktūras attīstība Aglonā

Pamatojoties uz līgumu “Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/87 “Ingrīdas Spīķes ģimenes ārsta prakses infrastruktūras attīstība Aglonas novadā” un Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/88 “Vadima Krimana ģimenes ārsta prakses infrastruktūras attīstība Aglonas novadā” Somersetas ielā- 26, Aglonā, Aglonas novadā tiek realizēts projekts, kura ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotu renovāciju, un iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces un aprīkojumu, kā arī mēbeles.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība