Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ģimenes dienas

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs (Daugavpils ielā 8, Aglonā ) trīs pēdējās jūnija dienas aicina veltīt  ģimenes attiecību un savstarpējās saskarsmes attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvei. Psiholoģe Daniela-Anna Piļščikova vadīs  nodarbību ciklu ģimenēm.

28.06.11. plkst. 15.00 – 17.30 praktiskās nodarbības bērniem no 6 gadu vecuma.

-”Pozitīvas savstarpējās attiecības”

-”Tava unikalitāte”

-”Tava atbildība”.

29.06.11. plkst. 17.00 – 18.00 praktiskās nodarbības vecākiem (aicināti piedalīties abi vecāki).

-”Tavas pozitīvās vērtības”

- “Pašapziņas attīstība”

- “Pozitīvā saskarsme”

30.06.11. plkst. 17.00 – 18.00 nodarbība bērniem kopā ar vecākiem.

- “Ģimenes vērtības un resursi”

Informācija pa tālr. 26155131