Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ģimeņu diena Priežmalas pamatskolā

Priežmalas pamatskolas mazpulks piedalījās Mini Ideju konkursā “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017” un ieguva nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonda”  finansējumu projektam „Ģimeņu diena Priežmalas pamatskolā”.


19. maijā Priežmalas mazpulks aicināja vecākus uz skolu, lai kopā pastrādātu un atpūstos. Diena iesākās ar brīnišķīgu koncertu, kuru sniedza vokālo ansambļu un dramatiskā pulciņa dalībnieki. Pēc priekšnesumiem visi devās skolas pagalmā, kur saņēma darbarīkus un norādes veicamajiem darbiem. Sporta laukumā zēni un tēti iesāka skrejceliņu atjaunošanu un noņēma veco krāsu no brīvdabas vingrošanas iekārtām. Skolas meiteņu un mammu gādīgās rokas iestādīja lilijas, izravēja puķu dobi un  iestādīja, absolventu vakarā skolai uzdāvinātos, rododendrus.
Pēc labi padarīta darba nepieciešama atpūta. Skolas pagalmā visi tika cienāti ar zāļu tēju. Kaut arī bija daudz strādāts, tomēr spēka vēl pietika arī rotaļām un dejām.
Skolēnu atsauksmes:

  • Bija forši, mēs palīdzējām savai skolai.
  • Patika koncerts, jo skolotāja Karina tam veltīja daudz spēka.
  • Man patika tas, ka bija vecāki, un mēs visu kopā darījām.
  • Esmu ļoti priecīga, ka celiņš apkārt futbola laukumam tiek atjaunots.
  • Tā bija laba diena, lai pabūtu kopā ar ģimeni un draugiem.
  • Bija ļoti garšīgi cepumi un tēja. Man patika spēles.
  • Skolas apkārtne tagad ir skaistāka.

Liels paldies nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds” par piešķirto finansējumu. Mēs lieliski pavadījām šo saulaino dienu.

Informāciju iesniedza:  Karīna Butlere, Priežmalas pamatskolas mazpulka priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv