Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveros līdz 15.septembrim tiks veikti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves darbi

Saturs atjaunots: 18.04.2013.

Iepirkuma rezultātā izvēlēts SIA Apola – D, kas projekta “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārtas “ ietvaros  veiks  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, jauna urbuma  un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas un izbūves  būvdarbus saskaņā ar  SIA “Ekolat” izstrādāto Tehnisko projektu.

Iepirkumā bija pieteikušies pieci pretendenti. SIA Apola-D piedāvājums bija ar zemāko cenu – 174280,54 Ls. Darbu izpildes laiks līdz 2013.gada 15. septembrim.

Projekts paredz  ūdensapgādes sakārtošanu Grāveru ciemā. Jauna urbuma un pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvadu izbūvi. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jaunas 185 m dziļas artēziskās akas izbūvi, esošo ūdensvada tīklu rekonstrukciju (75m), otrā pacēluma sūkņu stacijas, hidrofora pieslēgumu pie ūdens attīrīšanas sistēmas, elektrības ģeneratora uzstādīšanu, kā arī kanalizācijas pakalpojuma pārklājuma palielināšanu 900 m garumā.

Kopējais projekta finansējums – 213908,38,LVL. ERAF  finansējums –  149 034,53 LVL,  Aglonas pašvaldība – 26 300,21 LVL

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003  tiek realizēts ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.