Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveros pabeigta estrādes celtniecība

Veicinot atpūtas un kultūras pasākumu aktivitāšu kvalitatīvu un daudzveidīgu attīstību, Aglonas novada Grāveru pagastā izbūvēta brīvdabas estrāde un  sakārtota apkārtējā teritorija. Izveidota vieta, kur pagasta un novada organizācijām un pašvaldības kolektīviem organizēt dažāda veida, kultūras, atpūtas, sporta, izglītojošus u.c. pasākumus.  Estrāde pieejama dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotāju aktivitāšu realizēšanai, kas veicina sadarbību un pieredzes apmaiņu starp dažādām kopienām. Vasaras sezonā estrādē tiks rīkoti kultūras pasākumi, zaļumballes un diskotēkas.

Projekts realizēts Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā” ietvaros.

“Teritorijas labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā” nr.12-03-LL22-L413201-000001 tika apstiprināts 2012. gada 23. jūlijā .

Estrādes būvniecību veica Daugavpils būvuzņēmums SIA “BORG” .

Projekta realizācijas termiņš – 07.05.2012. – 30.07.2013.
Projekta kopējās izmaksas – 13253.63 LVL (90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums).