Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru iedzīvotāji veido savu vidi

Uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, labiekārtojot un apzaļumojot estrādi, vasaras brīvā laika pavadīšanas teritoriju, un radot ilgtspējīgu ciema attīstību, Grāveru pagasta biedrība ,,Mēs Grāveriem” realizējusi projektu ,,Grāveru pagasta estrādes apkārtnes apzaļumošana”.

Biedrības komanda kopā ar aktīviem Grāveru pagasta iedzīvotājiem labiekārtoja un apzaļumoja apkārtni, tā padarot pievilcīgāku šogad jaunatklātās Grāveru estrādes un pagasta pārvaldes ēkas teritoriju. Par projekta līdzekļiem biedrība iegādājās tūjas dzīvžogiem, uzstādīja stacionāro gaļas cepšanas ierīci (mangālu) pie Jazinkas ezera.
Projekts realizēts pateicoties biedrībai “Preiļu rajona partnerība”, kas sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura galvenais mērķis ir uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu. Aglonas novada dome projektu konkursam šogad piešķīra 1200,- Ls. Katra pagasta iniciatīvai projekta finansējums nepārsniedza 300,-Ls.

„Biedrība „Mēs Grāveriem” pateicas visiem, kas piedalījās projekta realizēšanā, estrādes tēla veidošanā. Projekta rezultātā vēlamies celt pagasta iedzīvotāju lepnumu par savu ciemu. Mūsu biedrība- par tīrību un dzīves kvalitātes uzlabošanu savā pagastā,” atzinusi biedrības valdes priekšsēdētāja Ivita Platonova.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv