Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru pagastā izveidota pensionāru un invalīdu biedrība „GR-AVOTI”

Aglonas novada Grāveru pagastā 2015. gada 27. maijā  tika izveidota pensionāru un invalīdu  biedrība „GR-AVOTI” 

Reģistrācijas numurs: 40008238333
Reģistrēts: 2015. gada 27.maijā
Adrese: Aglonas novads, Grāveru pag. Ezeru iela 21, LV – 5655

Mērķi:
1. Uzlabot pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti savā novadā.
2. Organizēt un vadīt kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, apmeklēt koncertus, braukt ekskursijās.
3. Organizēt un vadīt sporta nodarbības nūjošanā veselības uzlabošānai sabiedrības locekļiem.
4. Sadarboties ar citām biedrībām savā novadā pieredzes apmaiņai.
5. Piedalīties dažādu projektu izstrādāšanā.
6. Piesaistīt sponsorus biedrības mērķu sasniegšanai.

Izpildinstitūcija:
Gaļina Gavrilova
Janīna Seņkovska

Dalībnieki:
Alla Džoldasova
Fetinija Eižvertiņa
Albīna Paškeviča
Ruta Bižāne
Marija Bižāne
Stanislava Račika
Tamāra Leonova
Zofija Jerohina

Informāciju iesniedza: Galina Gavrilova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv