Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru pagastā norisinājās senioru un pensionaru balle

Grāveru pagastā maijā norisinājās pasākums pensionāriem un senioriem, uz kuru pulcējās vairāk kā 60 dalībnieki. Šis pasākums tradicionāli notiek laikā, kad aiz muguras jau ir sējas laiks un cilvēki var veltīt laiku atpūtai pēc labi padarīta darba.Pasākuma sākumā klātesošajiem uzrunas teica pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča , kura pateicās pensionāriem par viņu aktivitāti, neatlaidību un apsveica jūbilārus.

Pasākuma muzikālo noformējumu veidoja Valērijs Zamjatīns, Grāveru sieviešu vokālais ansamblis, deju grupa “LiDejas”, dramatiska teātra kolektīvs, bernu deju kolektīvi (I.Bekules vadībā), mazie solisti A. Antonova, A.Skorodihina un V. Platonova.

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību!

Informāciju iesniedza:
Grāveru TN vadītāja Ivita Platonova
tel 26320609

Foto ieskats pasākuma norisē: