Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Nodarbinātības valsts aģentūra informē par būtiskākajām izmaiņām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

Kopš 2017. gada 1. janvāra saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 14. panta 5. daļu

Bezdarbnieka pienākums ir vienas darba dienas laikā ziņot NVA: (iepriekš bija trīs darba dienu laikā)
- ja persona kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;
- ja radušies apstākļi, kas nedod tiesības saglabāt bezdarbnieka statusu;
- ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem;
- ja persona dodas meklēt darbu uz citu ES/ EZZ dalībvalsti.

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums: http://likumi.lv/doc.php?id=62539

Avots:  Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv