Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grozījumi SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

 Latgales plānošanas reģions ir saņēmis VSIA „Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – Direkcija) 2015.gada 17.novembra vēstuli Nr.6-7/3750, kurā Direkcija informē, ka veikusi grozījumus pārvadātāja SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutos, kuri stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri.

 

Latgales plānošanas reģions atgādina, ka reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu grozījumu redakcija tika saskaņota ar pašvaldībām (LPR 2015.gada 31.augusta vēstule Nr. 2-4.8/345).

Izmaiņas_starppilsētu_ nozīmes_ maršrutos

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv