Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Heraldikas komisija konceptuāli atbalstījusi Aglonas novada ģerboņa skici

21.jūnijā Valsts Heraldikas komisija izskatīja Aglonas novada domes iesniegto novada ģerboņa skici un atbalstīja tās tālāko sagatavošanu, kā to paredz  heraldikas noteikumi. Aglonas ģerboņa mets veidots uz angļu tipa vairoga. Vairoga fons ir zils, tas simbolizē Latgalei  raksturīgos ūdeņus – ezerus, upes un avotus. Ģerboņa centrā sudrabkrāsā stilizēts Aglonas bazilikas torņu centrālais krusts, kas simbolizē Aglonas novadu ar centru Aglonā, kā ļoti senu svētvietu un svētceļojumu mērķi. Krusta četri stari simbolizē nākotnes ceļus un četras Aglonas novada pārvaldes.

Novada ģerboņa izstrādes process tika uzsākts 2010.gada 17.jūnijā. Aglonas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (Nr. 15 §14) par  ideju konkursa  – Aglonas novada ģerboņa skiču izveide – rīkošanu. Konkursa mērķis bija izveidot Aglonas novada ģerboni kā unikālu Aglonas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas. Konkursam tika iesniegtas 8 ideju skices. Diemžēl neviens darbs netika atbalstīts tālākai virzībai uz Heraldikas komisiju.

Vēlāk deputāti  izskatīja un izvērtēja SIA LTD Karogi mākslinieka piedāvātos ģerboņa metus,  par kuriem bija iespējams izteikt viedokli arī mājas lapā www.aglona.lv. Taču arī šie piedāvājumi neguva atbalstu.

Tikai 2012. gada 29. martā Aglonas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.4.#17.)  lūgt apstiprināt un reģistrēt Aglonas novada ģerboni. Aglonas novada domes deputātu vairākums, pēc  piedāvāto variantu, māksliniecisko meklējumu izvērtēšanas, apstiprināja ģerboņa metu – sudraba krusts uz zila fona, kas arī tika konceptuāli atbalstīts Heraldikas komisijā. novada_gjerbonja_mets

Jāatzīmē, ka  heraldikas speciālisti kopumā ģerboņa ideju  novērtēja kā interesantu, gana svinīgu un arī atbilstošu Aglonas novadam, kas tiek atpazīts kā svētceļojuma galapunkts ik gadu 15.augustā.

Tālāk sekos praktiski tehniskais darbs ģerboņa sagatavošanai un apstiprināšanai – tā precīzam aprakstam, vizuālā izskata noformēšanai atbilstoši likumam un visiem nepieciešamajiem heraldikas noteikumiem. Un tad jau varēs pieņemt oficiālu lēmumu par Aglonas novada ģerboņa apstiprināšanu, iesvētīšanu un pilnvērtīgu izmantošanas uzsākšanu gan pašvaldībā, gan sabiedrībā.