Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Idejas Aglonas nākotnei

Saturs atjaunots: 6.01.2014.

Aglonas novada jauniešu un skolēnu ideju radošo izpausmju un inovatīvu risinājumu veicināšanai, Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” 19.decembrī Aglonas vidusskolā organizēja konkursa “Uzdrīksties Aglonas novadā!” Ideju forumu.

Foruma moderator, Aglonas vidusskolas skolotāja Monika Pušņakova atzina, ka tas bija ļoti vērtīgs pasākums un lietderīgi pavadīts laiks, kas lika skolēniem paskatīties uz savu novadu it kā no malas, ar kritisku skatienu novērtēt, kas vēl ir izdarāms un uzlabojams. Forumā izteiktas gan grandiozas un sarežģītas, gan vienkāršas un viegli realizējamas idejas, kas ļāva padomāt, kā varētu savu dzimto vietu padarīt jaukāku, ērtāku, pašiem patīkamāku.

Jaunieši ar lielu interesi ģenerēja savas idejas, to skaits bija tiešām ievērojams. Tas liecina, ka jauniešu prātus nodarbina daudzas un dažādas biznesa idejas, kas varētu būt noderīgas un realizējamas savā novadā.

Foruma “Uzdrīksties Aglonas novadā!” idejas:

„Internetkafejnīca Aglonā”- autore Dace Valaine;
„Zobārsts Aglonā”- Inta Valaine;
„Hokeja laukuma jumts”- Andris Rudzītis;
„Remontdarbnīca un tehnikas veikals Aglonā”- Raivis Oļehno un Jevģēnijs Māris Frolenkovs;
„Mākslas studija”- Kristīne Kovaļkova;
„Biedrība vai NVO „Aglonas novada jauniešu dome”” – Laila Meirule;
„Skolas kafejnīca”- Līga Rajecka un Patrīcija Spalve;
„Bezmaksas Wi-Fi punkts Aglonā”- Anita Gžibovska;
„Galvenās Aglonas pieturas saraksta atjaunošana”- Viktorija Andriksone un Aiga Vargule;
„Ziemassvētku tirgus”- Vadims Alans Buhtejevs;
„Kaļķa magnēti”- Ilze Grigule;
„Tirdzniecības centrs „Aglona””- Daniels Krimans un Mārcis Čaupjonoks;
„Bilžu galerija”- Inese Koniščuka;
„Deju studija „Salsa””- Olīvija Karpova;
„Aglonas novada svētki”- 12.b klases skolēni;
„Pilngadības svētki”- 12.b klases skolēni.

Aglonas vidusskolas 12.klases skolniece Zanda Meldere: “Dalībniekiem šis pasākums bija noderīgs, jo tas bija kā sākuma punkts, kur prezentēt un aizstāvēt savu ideju. Kompetentā žūrija uzdeva dažādus jautājumus par projektu izmaksām, iespējamajiem klientiem un sadarbībām, kas ideju autoriem lika pamatoti argumentēt un atbildēt uz jautājumiem. Ikviens, kurš apmeklēja šo pasākumu, noteikti kļuva pieredzes bagātāks un zinošāks. Jo katrā no idejām bija ieguldīts darbs un pašiniciatīva. Forumu vajadzētu attīstīt un turpināt, to padarīt lielāku un vēl plašāku. Nākošajā forumā vajadzētu arī mudināt jauniešus vēl detalizētāk apskatīt savu projektu iespējamās izmaksas, investorus un sadarbības partnerus. Tas bija lielisks pasākums, kur iepazīt dažādas idejas un to autorus! Protams, jauno ideju autori bija ļoti priecīgi par kafijas galda gardumiem.”

Žūrija izvēlējās labākos ideju autorus un apbalvoja tos ar lieliskām balvām – dažādām tehniskām ierīcēm, kas noteikti ir noderīgas ikvienam mūsdienīgam jaunietim.

Par veiksmīgāk prezentēto atzīta Ilzes Grigules ideja „Kaļķa magnēti”.
Otro godalgu un skatītāju simpātiju balvu ieguva Laila Meirule par ideju „Biedrība vai NVO „Aglonas novada jauniešu dome””.
Trešā labākā ideja „Ziemassvētku tirgus”, autors Vadims Alans Buhtejevs.

Pārsteiguma balvu no žūrijas saņēma Daniels Krimans un Mārcis Čaupjonoks par izstrādāto ideju „Tirdzniecības centrs „Aglona””.

Ideju forums notika projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000 LVL( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR) ir biedrības finansējums.
2013.gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL (8516,14 EUR) no kuriem 5386.66 LVL (7664,53EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budž3ets) un 10% jeb 598.52LVL (851,62 EUR) ir biedrības finansējums.

2014.gada 28. februārī plkst.12.00 Aglonas vidusskolas aktu zālē notiks Talantu konkursa forums, kura mērķis iepazīt un attīstīt talantus, interesantus hobijus. Foruma formāts dziesma, deja, video, kustība, teātris u.c. talanti.

Vairāk informācijas un konkursa nolikums -
http://www.aglona.lv/aktualitates/uzdriksties-aglonas-novada/

Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv