Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedvesma rodas sarunā…

Par spīti spalgajam decembra salam 18.decembra pēcpusdienā pirmssvētku gaisotnē baudot siltu tēju un piparkūkas, biedrības „Neaizmirstule” telpās uz tikšanos sapulcējās Aglonas novada nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šoreiz uz tasi iedvesmas bija sapulcējušies pārstāvji no biedrības „Neaizmirstule”, no biedrības „Dorbs i zineiba”, no „Godu saimnieču biedrības” un no biedrības „Dordedze.”

Vakara gaitā mēs dalījāmies par 2012.gadā paveiktajiem labajiem darbiem, kā arī kopīgi iezīmējām 2013.gadā veicamos darbus un uzdevumus. Biedrības „Dordedze” pārstāvis Jānis Trubačs iepazīstināja mūs ar iesākto darbu pie Aglonas pagasta un novada vēstures apkopošanas un aicināja apvienot spēkus pie iespējamās Aglonas novada enciklopēdijas sastādīšanas un izdošanas. Savukārt „Godu saimnieču biedrības” dibinātāja Vija Ancāne mums pastāstīja par saviem panākumiem Maizes muzeja darbībā, kā arī dalījās pieredzē par Aglonas uzņēmēju savstarpējās sadarbības efektivitāti, un arī nepieciešamību to turpināt un paplašināt, tādējādi veicinot tūrisma attīstību Aglonas novadā. Biedrības „Neaizmirstule” pārstāve, bērnu un jauniešu centra „Strops” vadītāja Inta Reča klātesošos iepazīstināja ar jauniešu biedrības „Ideju Strops” labajos darbos īstenoto projektu – mobilās spēļu bibliotēkas izveidošanu bērnu un jauniešu centrā. Šīs bibliotēkas spēles bērni un jaunieši  izmanto ar lielu aizrautību.  Bet biedrības „Dorbs i zineiba” pārstāve Ināra Gražule mums izstāstīja biedrības statūtos iekļautos mērķus, kā arī sniedza pārskatu par biedrības pieredzi dažādu projektu realizēšanā. Ināra arī mums visiem sniedza informāciju par dažādām iespējām savas idejas un ieceres realizēt ar dažādu projektu piedāvāto finansiālo atbalstu. Biedrības „Dordedze” biedrs Jānis Džeriņš aicināja visas pārstāvētās biedrības kopīgi sadarboties, lai motivētu novada vadību mērķtiecīgi strādāt pie mūsdienīga Aglonas vēstures muzeja izveides, turpināt darbu pie Aloizam Brokam veltīta pieminekļa uzstādīšanas Aglonā, kā arī pielikt pūles zinātniskās konferences noorganizēšanas, lai tās ietvaros risinātu jautājumu par Aglonas kā sakrālā centra attīstīšanu. Savukārt „Dorbs i zineiba” pārstāve un godu saimniece Inese Survilo aicināja mūs visus būt lepniem par Latgales reģionā pastāvošo bagāto kultūru, vēsturi un aizraujošajām, daudzveidīgajām tūrisma un atpūtas iespējām.

Laiks pie tējas paskrēja nemanot, bet tase piepildījās pilna ar interesantām un būtiskām iecerēm nākamajam – Jaunajam 2013.gadam:

veikt darbu pie enciklopēdijas par Aglonu un tās vēsturi izdošanas;

virzīt jautājumu par mūsdienīga Aglonas vēstures muzeja izveidošanu;

turpināt Aglonas uzņēmēju sadarbību novada tūrisma attīstības veicināšanai;

uzstādīt Aloizam Brokam veltītu pieminekli;

noorganizēt zinātnisko konferenci par Aglonas kā sakrālā centra attīstīšanu;

reklamēt Aglonas novadā pieejamās tūrisma un atpūtas vietas, stāstot par tām saviem draugiem un paziņām;

piedāvāt jauniešiem slēpošanu uz J.Trubačam piederošā kalna.

No sirds pateicos visiem, kuri piedalījās šajā pēcpusdienas sarunā un dalījās savā pieredzē un redzējumā par Aglonas novada pievilcību. Paldies par paustajām atziņām, kā dzīvi un viesošanos Aglonas novadā padarīt patīkamāku, skaistāku un aizraujošāku.

Vēlu visiem Aglonas novada iedzīvotājiem sirsnīgus Kristus Dzimšanas svētkus un ražīgu Jauno 2013.gadu!

Raimonds Vilciņš – Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālists