Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”  no 01.08.2013. aktīvi īstenoja projektu Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/003 „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam”, kura ietvaros  iesaista radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem, tādējādi mazinot sociālās atstumtības risku Aglonas novadā.

Projekts sākās 01.08.2013. un ilgs  līdz 01.08.2014. Projekta aktivitātes guva plašu sabiedrības interesi.  Tika organizētas trīs  dienas nometnes „Raibā pasaule”, katrā nometnē piedalījās 15 dažāda vecuma bērni. Deviņus mēnešus tika organizētas radošo rokdarbu meistardarbnīcas, kuras apmeklējot bija iespēja apgūt dažādas rokdarbu tehnikas. Radošo rokdarbu dalībnieces apguva tamborēšanu uz lineāla, tapošanu, čībiņu adīšanu un tamborēšanu, adījumu „zvaigznīšu rakstā”, paklājiņa darināšanu šūšanas, pīšanas tehnikā. Kopumā nodarbībās piedalījās  Radošo rokdarbu nodarbību  dalībniece. Nodarbību noslēgumā tika organizēta darbu izstāde, kuru varēja aplūkot Aglonas novada centrālajā bibliotēkā un Rušonas TN un bibliotēkā. Vecākiem tika sniegtas zināšanas  “Dzīves skolas” nodarbībās par tematu „Labvēlīgas psiholoģiskā vides veidošana ģimenē”, kuras vadīja psiholoģe, psiholoģijas maģistre V.M.Daukste. „Dzīves skolas” nodarbības apmeklēja 25 personas. Jaunieši „Motivācijas skolas” ietvaros ir piedalījušies nodarbībās „Forumteātris- sociālā iekļaušanas metode”,  „Koučings kā sociālās iekļaušanas metode” un „Sava laika menedžeris”. „Motivācijas skolas”  nodarbības apmeklēja 41 jaunietis. Vienreiz mēnesī deviņu mēnešu garumā varēja piedalīties nodarbībās- konsultācijās, kuras vadīja pedagoģiskais un atbalsta personāls: mākslas terapeite, kustību speciāliste, fizioterapeite un psiholoģe. Speciālistu konsultācijās piedalījās kopumā 101 dalībnieks.  Katru nedēļu deviņu mēnešu garumā bērniem bija  iespēja piedalīties 36 hobijdarbnīcās un 36 darba un sadzīves prasmju nodarbībās. Bērnu atsaucība bija necerēti liela, hobijdarbnīcās kopumā piedalījās 57 dalībnieki, bet darba un sadzīves nodarbībās 49 dalībnieki. Deviņu mēnešu garumā darbojās atbalsta grupa „Vienaudži vienaudžiem”, kuras ietvaros notika dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tika nodrošināti projekta mērķa grupai alternatīvi un inovatīvi uz sociālo un radošo prasmju apguvi orientēti pakalpojumi un pasākumi-informatīvi izglītojošie pasākumi bērniem un jauniešiem, vecākiem, popularizēta radošā darbība un brīvprātīgais darbs, sekmētas bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem pašorganizācijas un motivācijas spējas  “Dzīves skolas”, “Motivācijas skolas” nodarbībās, piedāvāta radošo prasmju, darba un sadzīves prasmju apguve, popularizēta sociālo prasmju attīstīšana  radošo darbnīcu un  hobijdarbnīcu nodarbībās, mērķa grupa tika motivēta  iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, iekļauties sabiedrībā,  tika veicinātas sociālā sektora aktivitātes un iniciatīvas  bērnu un jauniešu  integrācijai sabiedrībā.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
90%  ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas valsts budžets) un 10% ir biedrības  finansējums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”.