Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

2013.g. 16.jūlijā Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notika pirmo līgumu parakstīšana EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmā “NVO fonds”. Pirmie pieci noslēgtie projekti (no simts projektiem) uzsāk īstenot idejas labākai Latvijai. Šo piecu EEZ finanšu instrumenta Latvijas projektu vidū ir arī Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” projekts „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam”

Projekti plānoti nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Pasākumā uzrunu teica Ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas karalistes vēstnieks Latvijas Republikā V.E. Jāns Grēvstads (Jan Grevstad) un Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

SIF padome kopumā apstiprinājusi 99 projektus no kopumā iesniegtajiem vairāk kā 350 projektiem.
Savā apsveikuma runā Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jan Grevstad uzsvēra, ka NVO ir būtiska loma modernās pilsoniskās sabiedrībās un ka 99 NVO var sniegt nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības atbalstam. Viņš uzsvēra NVO lomu pilsoņu iniciatīvu un no apakšas rosinātu pārmaiņu veicināšanā, norādot, ka starptautiski daudzas NVO radītas idejas un inovācijas ir pārtapušas valdību politikas dokumentos; daudzi pakalpojumu sniegšanas modeļi ir radīti un uzlaboti tieši nevalstiskajās organizācijās. NVO ir nozīmīga loma sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības novēršanā, kas ir EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta galvenais mērķis.

Biedrība „Neaizmirstule” ir iecerējusi iesaistīt radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem, tādējādi mazinot sociālās atstumtības risku Aglonas novadā. Projekta mērķis ir sekmēt labklājības izaugsmi un mazināt sociālās atstumtības risku Aglonas novadā, iesaistot radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem. Projekta īstenošanas vieta Aglonas novads. Projekta īstenošanas periods ir no 01.08.2013. līdz 01.08.2013. Projekta galvenie pasākumi: vasaras nometnes, radošās meistardarbnīcas, hobijdarbnīcas, darba un sadzīves prasmju nodarbības, informatīvi izglītojoši pasākumi bērniem, jauniešiem, vecākiem, pedagoģiskā un atbalsta personāla piesaiste, vienaudžu atbalsta grupas izveide, publicitāte. Plānotie rezultāti: notikušas 3 vasaras nometnes, 9 mēnešu garumā organizētas radošās darbnīcas, hobijdarbnīcas, nodarbības, sniegtas speciālistu konsultācijas, sniegtas zināšanas vecākiem “Dzīves skolā”, bērniem un jauniešiem “Motivācijas skolā”, izveidota pēcpusdienas atbalsta grupa, nodrošināta publicitāte.

Vairāk informācijas:
SIF

Relīze lejupielādei (PDF, 32kB)
presei_neaizmirstule

Inta Reča
Biedrības „Neaizmirstule” priekšsēdētāja
T: 29429422

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv