Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju aptauja

Aglonas novada dome, veidojot Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, rīko Aglonas novada iedzīvotāju aptauju, lai uzzinātu iedzīvotāju ierosinājumus un priekšlikumus novada attīstībai.

Šīs aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Anketa ir anonīma, vārds un uzvārds nav jānorāda. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Uzmanīgi izlasiet jautājumu un piedāvātos atbilžu variantus. Lūdzu izteikt tikai savu personīgo viedokli! Aizpildot aptaujas anketu, neprasiet padomu darba kolēģiem, ģimenes locekļiem, draugiem utt. Aizpildītās aptaujas anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajās aptaujas kastēs, kas atrodas Aglonas novada bibliotēkā un Aglonas novada domē. Aptaujas anketas lūdzam sūtīt arī elektroniski  uz e-pastu: ineta.valaine@aglona.lv

Aglonas aptaujas anketa_latviesu_val

Aglonas aptaujas anketa_krievu_val

Aptauja notiks līdz 2013. gada 10. jūlijam.

Paldies par sapratni un esiet aktīvi !