Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju forumā Līvānos izskan vērtīgas idejas dzīves kvalitātes uzlabošanai

 Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu novada domi rīkoja iedzīvotāju forumu, kas norisinājās šī gada 24.aprīlī Līvānu novada Kultūras centrā. Forumā piedalījās ne tikai Līvānu novada iedzīvotāji, bet arī atsevišķi pārstāvji no Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadiem. Iedzīvotāju forumā darbs tika organizēts interešu grupās, lai, kopīgi strādājot,  spētu atrast pēc iespējas vairāk oriģinālu risinājumu aktuālām problēmām.  Katrs foruma dalībnieks, kuram ir idejas un vēlme darboties, piedalīties, kopīgi domāt par to, kā uzlabot sociālo situāciju novadā, izstāstīja savu redzējumu, kāda ir pašvaldības, uzņēmēju un NVO sadarbība, kādas ir izglītības iespējas, kā novadā attīstās uzņēmējdarbība, kas jauns ir kultūras, sporta un atpūtas jomā, kādas iespējas ir jauniešiem novadā, kā organizēt viņu brīvā laika saturīgāku pavadīšanu, kas risināms vides un drošības jomā, tūrisma attīstības iespējas novadā.

 Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā piedalās dažādas sabiedrības grupas, kopīgi nosakot vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveidojot darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti visi forumā paustie viedokļi. Foruma rīkošanā tiek iesaistīti pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām, visas aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

Iedzīvotāju forumā pulcējās vietējie iedzīvotāji – uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Foruma darbs noritēja trīs posmos- strādājot visiem kopā lielā grupā, tad mazākās paralēlās darba grupās, un noslēdzās ar gala ziņojumu un rezultātu apkopošanu. Aglonas novadu forumā pārstāvēja novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, Aglonas novada Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne, jauniešu lietu speciāliste Džeina Valaine, Aglonas vidusskolas direktores  vietniece ārpusstundu darbā Karīna Stivriņa ar  skolēniem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv