Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju idejas Aglonai

Aglonas novada biedrība ”Neaizmirstule” 10. decembrī Aglonas vidusskolā organizēja otro ideju konkursa forumu ”Uzdrīksties Aglonas novadā”, kura moto šogad bija „Tas, kurš cīnās – var zaudēt. Tas, kurš necīnās – jau ir zaudējis!”  Žūrijas komisijas locekle, Aglonas novada domes jauniešu  lietu speciāliste Ināra Ukina atzina: šis pasākums ir vērtīgs ar to, ka rosina ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušos būt aktīviem, paskatīties uz Aglonas novada attīstību no cita redzes punkta un izklāstīt savu redzējumu par izloloto ideju dzimtās vietas popularizēšanai un pilnveidošanai.

2014. gada ideju konkursam tika pieteiktas 11 radošas idejas:
“Aglyunas sātmontnīks” – autore Inguna Barkeviča- par internetveikala izveidošanu Aglonas novada amatniekiem.
“Skolēnu motivēšana”- autors Daniels Krimans- par pasākumiem, kas motivētu skolēnus mācīties.
“Aglonas raksti”- autore Inta Reča – par Aglonas raksta izmantošanu adījumos un suvenīros.
“Rūķu darbnīca”- autore Laura Grigule- par rotājumu izgatavošanu Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
“Aglonas gredzenu pavēlnieki” – autore Aglonas novada biedrības “Dorbs i zineiba” pārstāve Ināra Gražule- par kāzu pasākumu rīkošanas pakalpojumu Aglonas novadā.
“Mīlestības līcis” – autore Ērika Križanovska- par svētku tērpu nomu pasākumiem.
„Hibrīda laternu uzstādīšanu Aglonas novadā”- autores Anita Gžibovska un Aiga Vargule – par energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu Aglonas ielās.
“Internets laukos”- autors Mārtiņš Alžāns – par interneta pieejamības uzlabošanu lauku apvidū.
„Trenažieru zāles aprīkojums sporta hallē ”- autores Patrīcija Spalve un Līga Rajecka -
“Otrā elpa” – autore Ilze Grigule – par plastikāta maisiņu izmantošanu rokdarbos.
“Uzdrīkstēšanās”- autore Monika Pušņakova – par jauno autoru literārā krājuma izdošanu.
Aglonas vidusskolas 12. klases skolēns Mārtiņš Alžāns: Pasākums, manuprāt, bija izdevies, idejas interesantas, pārsteidza Aglonas iedzīvotāju plašā iespēja aizdomāties par realizējamām idejām. Doma par apgaismojumu bija apbrīnojama. Patika prezentēt arī savu ideju. Ļoti garšīgs bija tējas galda cienasts. Lai arī nākošgad ir veiksme atrast un īstenot spožas idejas!
Skatītāji balsojot noteica simpātiju balvas. Tās ieguva idejas: “Hibrīda laternu uzstādīšanu Aglonas novadā”, “Aglonas raksti,” un “Skolēnu motivēšana”.
Žūrija par veiksmīgāko atzina Ilzes Grigules ideju “Otrā elpa”, Intas Rečas ideju “Aglonas raksti”, Monikas Pušņakovas ideju “Uzdrīkstēšanās”.
Foruma noslēgumā, baudot tēju un pīrāgus, dalībnieki tika anketēti par foruma norisi. Dalībnieki norādīja, ka forums dod iespēju izteikties iedzīvotājiem un prezentēt idejas, kurām pašlaik nav finansējuma, bet tās veicinātu gan iedzīvotāju labklājību, gan novada attīstību. Kā galvenie foruma ieguvumi tika minēta iespēja uzzināt iedzīvotāju vēlmes, intereses, kā arī iepazīt viņu prasmes. Svarīgi, ka visi ir guvuši pozitīvas emocijas un smēlušies motivāciju turpmākai savai darbībai un jaunu ideju ģenerēšanai. Kopumā pasākums, manuprāt, bija izdevies! Priecē, ka šogad šim konkursam bija ļoti radoša pieeja no iedzīvotāju puses. Paldies visiem dalībniekiem! Īpašs paldies SIA “Cīši gords” un tās vadītājai Vijai Kudiņai par atbalstu balvu fondam pasākumā.
Labdarības akcija notika projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030/2014 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros.
Foruma moderatore, biedrības “Neaizmirstule” biedre Monika Pušņakova.
Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.
Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.
Plānoties rezultāti: noslēgti partnerības, sadarbības līgumi, iesaistīšanās NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences, forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas,, atbalstīts radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.
Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un Latvijā, NVO biedri, iedzīvotāji, kas interesējas par pilsoniskās sabiedrības norisēm.
Projektu tiek īstenots no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15 EUR apmērā, no kuriem 90% jeb 38417,54 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR ir biedrības finansējums.
2014. gada projekta izmaksas ir 18004,23 EUR (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1800,42 EUR ir biedrības finansējums.
Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
Papildus informāciju par programmu var iegūt: www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Informāciju un foto  iesniedza Ineta Valaine, projekta vadītāja. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas foruma fotogrāfijas.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv