Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Iedzīvotāju ievērībai

Aglonas novada iedzīvotāji tiek aicināti 25. septembrī plkst. 16.00 Aglonas Kultūras centrā uz tikšanos ar ALTUM speciālistiem.  ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas atbalsta biznesa iesācējus, uzņēmējus, lauksaimniekus un iedzīvotājus.

Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu. ALTUM izsniedz aizdevumus un garantijas, veic eksporta darījumu apdrošināšanu un ieguldījumus riska kapitāla fondos, kā arī sniedz nefinanšu atbalstu – konsultācijas, mācības, mentoringu un citus. Interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņem speciālistu atbildes par aktuālajiem jautājumiem.

Vairāk  par ALTUM  lasiet šeit .

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.  65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv