Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju ievērībai

2015. gada 23. janvārī tika parakstīts līgums starp Aglonas novada domi un A/S “Daugavpils  specializētais autotransporta uzņēmumu” par atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novadā, jo konkursā “Atkritumu apsaimniekošana Aglonas novadā” uzņēmums piedāvāja viszemāko pakalpojuma tarifu.  26. februāra domes kārtējā sēdē tika apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada teritorijā. Ar 01.04.2015. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, maksa par 1 m3 būs 11,21 EUR (bez PVN), ko sastāda:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Aglonas novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN;
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri eiro  06 centi) par 1m³ bez PVN;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 2,40 (divi eiro 40 centi) par 1 m3, bez PVN.

Uzņēmuma pārstāvji aicina Aglonas novada iedzīvotājus 2015.gada 11.martā plkst. 10:00 uz informatīvu sanāksmi, kura notiks Aglonas novada domes telpās, Somersetas ielā 34, Aglonā. Līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji varēs noslēgt 11., 18. un 25.martā no plkst. 10:00-18:00.
Atgādinām, ka līguma sagatavošanai var aizpildīt PIETEIKUMU un nosūtīt to AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” uz e-pastu: specatu@specatu.lv
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” Abonentu daļu pa tālruņiem 654 44570, 29407533. Abonentu daļas darba laiks: katru darba dienu no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Aglonas novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv