Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju ievērībai

AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” informē, ka Aglonas novada iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, varēs to izdarīt 2015.gada 1. aprīlī no plkst. 10:00 – 15:00 Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā.

Atgādinām, ka līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju var nosūtīt arī AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” uz e-pastu specatu@specatu.lv, pa faksu 654 44540 vai arī pa pastu uz adresi:  Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404.

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv