Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iedzīvotāju ievērībai!

Atkārtota publikācija!

Darām zināmu, ka š.g. 1.februārī visiem iedzīvotājiem, kuri lieto gāzes saimniecības pakalpojumus (Aglonā, Jaudzemu 2; Jaudzemu 2b; Jaudzemu 5a; Jaunaglonā, Rušonas 5 un Rušonas 7), obligāti jābūt dzīvokļos, lai  nolasītu skaitītāja rādītājus un noslēgtu jaunus līgumus ar gāzes saimniecību. Kam ir parāds par izlietoto gāzi, jaunie līgumi netiks slēgti.

 Par izlietoto gāzi līdz 01.02.2014., jāmaksā Aglonas novada domes kasē vai bankas norēķinu kontā. Tuvāka informācija par parādiem pa tālruni 65324572, vai kasē Somersetas ielā 34.

Darām zināmu, ka tie patērētāji, kuriem ir neapmaksāti parādi par patērēto gāzi un tehnisko apkalpošanu, tiks atslēgti no centrālās sašķidrinātās gāzes apgādes sistēmas. 
Gāzes atslēgšana tiks veikta bez maksas. LPG (Latvijas Propāna Gāze) piedāvā dzīvokļus, kuriem tiks atslēgta gāzes padeve, aprīkot ar gāzi balonos.

Izdevumi gāzes balona iegādei un montāžas darbiem sastādīs, katram patērētājam:

Nomināls

Taras cena

Gāzes cena

Reduktoru komplekta cena

Montāžas cena

LVL

EUR

LVL

EUR

LVL

EUR

LVL

EUR

50l balons (21 kg gāzes) 18.30 26.04 18.50 26.32 8.80 12.53 9.01 12.83
27l balons (11 kg gāzes) 25.62 36.45 9.80 13.94 8.80 12.53 9.01 12.83

Ja tiks nopirkts balons ar gāzi un reduktora komplekts, tad montāža tiks veikta bez maksas.

Lai būtu iespējams apmainīt tukšos balonus pret pilniem, Jaunaglonā ir atvērts balonu pārdošanas punkts: veikals SIA “Spero-SK” Rušonas ielā 7 a, Aglona apmaiņas punkti jau ir.

Ar patērētājiem, kuriem nav neapmaksātu parādu, tiks noslēgts individuālais līgums gāzes apgādei un tehniskajai apkalpošanai.

Vienlaicīgi, pēc līgumu noslēgšanas ar iedzīvotājiem, tiks fiksēti galīgie dati no centrālā skaitītāja un tiks pārtraukts līgums ar Aglonas novada domi.

Jautājumus, kas radīsies, Līgumu laušanas procesā, lūdzam noskaidrot telefoniski: Tālr.nr.: 65431364 vai mob.tālr.: 28234324   

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ineta Poga
Aglonas novada domes izpilddirektore