Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ieguldījums kultūrā

 

 

28.jūnijā noslēdzās  projekta  “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam” realizācija.  Saieta nams ieguvis jaunu vizuālo noformējumu, nomainot skatuves aizkarus. Iegādāti jauni krēsli, sienas spoguļi un pakaramie, mēbeles, projektors, ekrāns, tāfele, portatīvais dators un printeris.

 

 

 

 

Projekta vadītāja Anita Podskočija uzsvērusi: “Realizētais projekts  noteikti uzlabo Šķeltovas sieta nama materiāltehnisko aprīkojumu, tas noderēs arī iedzīvotāju sabiedriskās dzīves aktivizēšanai. Ņemot vērā, ka līdz šim ar ES un ELFLA atbalstu tika veikta Šķeltovas saieta nama rekonstrukcija,  nomainīta grīda, sienu materiāls un krāsojums, pārveidota skatuve un izremontēti koridori, tad tagad saieta nams ieguvis pavisam citu veidolu. Tas ir pievilcīgs. Ceru, ka iedzīvotāji labprāt vairāk apmeklēs kultūras pasākumus.”

Projekta kopējās izmaksas bija apstiprinātas 9039,36 latu apmērā, taču pēc nepieciešamo, projektā atbalstīto materiālu iegādes un uzstādīšanas izlietots mazāks finansējums.

Nr.11-03-LL22-L413201-000006