Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Atbalstu Mūžizglītības pasākumiem var saņemt bezdarba riskam pakļautas nodarbinātās personas

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas, iesaistoties neformālās izglītības vai profesionālās pilnveides programmu apguvē, kas tiek piedāvātas ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros.

Apmācību kuponu var saņemt nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kuras vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuras atbilst vismaz vienam no atbalsta mērķgrupas kritērijiem: personai ir noteikta invaliditāte, personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Maksimālā atbalsta summa vienai personai ir 250 Ls. Personas ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu vecāki līdz 18 gadiem vai trūcīgā persona, kā arī personas, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, saņems atbalstu ar apmācību kupona vērtību 100 % apmērā, pārējiem atbalsta apmērs ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Apmācību kuponus var izmantot profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvei.

Maksimālais apmācību laiks projekta ietvaros – 6 mēneši.

Pieteikties dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” var iesniedzot pieteikumu NVA filiālē klātienē vai reģistrējoties elektroniski NVA mājas lapā.

Detalizētāka informācija par apmācību programmām, izglītības iestādēm un citiem apmācību nosacījumiem atrodama NVA mājaslapā

Apmācības tiek īstenotas ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” Nr.1 DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Velta Mizovska
NVA Preiļu filiāles
ESF projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” koordinējošais eksperts
Tālr. 65324315, mob. 28233093
E-pasts: Velta.Mizovska@nva.gov.lv