Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ieguldītais darbs – ieguldījums nākotnē

Atkal vēl viens gads tuvojas noslēgumam un, atskatoties uz paveikto, sakām paldies cilvēkiem, kuri bijuši mums blakus, raženi strādājuši  un atbalstījuši.

Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs darbību ir uzsācis 2010. gada maijā un tā uzdevums ir informēt uzņēmējus par jaunāko uzņēmējdarbībā, ES projektiem, sadarbībā ar vietējām, reģionālajām, valsts institūcijām attīstīt uzņēmējdarbības vidi Aglonas novadā, veicināt uzņēmēju izglītošanos, tos reklamēt un konsultēt. Centrā strādā trīs  lauksaimniecības konsultanti (Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā) un tūrisma speciāliste.

Aglonas novadā ir attīstīta lauksaimniecības, tūrisma, pakalpojumu, tirdzniecības nozare. Dominē mazie un vidējie uzņēmumi, bet lauksaimniecībā ir arī ļoti spēcīgas saimniecības, kas pārsvarā izvietotas Kastuļinas pagastā.  Aglonā, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ietekmē, ir spēcīgi tūrisma un viesmīlības uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji, tirgotāji. Mūsu lepnums  ir  divi muzeji.

Liela daļa Aglonas novada uzņēmēju sekmīgi startē ES projektos, rada darbavietas un ražo produkciju ar pievienoto vērtību. UAC  vienmēr atbalstīs gan esošos, gan topošos uzņēmējus ar nepieciešamo informāciju, konsultācijām. Nākošajā gadā tie būs arī grantu konkursi  jaunajiem uzņēmējiem un NVO atbalstam. Latvijas –Lietuvas pārrobežu projekta „Region Invest”ietvaros ir izdota investīciju piesaistes rokasgrāmata, kurā ir ievietoti  arī Aglonas novada  investīciju piesaistes objekti. Pavasarī sāksies Latvijas –Lietuvas pārrobežu projekts „Tematiskie ciemi—jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Augštaitijas reģionā” (Village Heritage”), kura uzdevums ir attīstīt tematisko ciemu biznesa ideju. No Aglonas startēs vairāki „tematiskie ciemi”.

Tūrisma jomā Aglonas novads pašlaik ir iesaistījies četros pārrobežu projektos. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas projektā „Bella Dvina-2”, kurā tiek izstrādāti maršruti un izdoti materiāli par atpūtas iespējām Latgalē ,to skaitā arī Aglonā. Latvijas –Igaunijas-Krievijas  pārrobežu projektā „Tūre pa Latgali & Pleskavu” („Tour”), kura ieguvums Aglonas uzņēmējiem, iedzīvotajiem un viesiem būs jauni maršruti, materiāli un trīs labiekārtotas atpūtas vietas pie ezeriem Aglonas novadā – Šķeltovā, Grāveros, Aglonā, šādi pievilinot iespējami lielāku ūdens mīļotāju skaitu Aglonas novadam.Tāpat no šī projekta būs uzliktas norādes uz tūrisma objektiem. Jāpiemin, ka Aglonā un Jaunaglonā pavasarī būs uzstādītas arī ielu un objektu norādes, kas iegūtas sekmīgi startējot LAD projektā, kuru administrē „Preiļu partnerība”. No projekta „TOUR” notika arī apmācības tūrisma uzņēmējiem,  kurās sekmīgi piedalījās Aglonas novada viesu māju īpašnieki un topošie lauku tūrisma studenti no Jaunaglonas arodvidusskolas. Pārrobežu projektu ietvaros Aglonu apmeklēja tūrisma firmu, masu mēdiju speciālisti no Pēterburgas, Maskavas, Smoļenskas un bija pozitīvi pārsteigti par Aglonas tūrisma piedāvājumu un dabu. Sadarbība sekmīgi turpinās. Vasarā notika „Latgales dienas Pēterburgā”,kur varēja nogaršot un nopirkt agloniešu maizi un sieru. Sadarbība ar Latvijas konsulātu Pēterburgā turpinās arī pašlaik. Trīs Aglonas viesu mājas ar savām dāvanām piedalījās konsulāta labdarības tirdziņā. Arī 2013.gadā Pēterburgā notiks Latgales dienas un atkal Aglonas produkcija būs „topā” un aicinās pie mums senos draugus un viesus no Pēterburgas. Faktiski, Krievijas tirgus Latgales tūrismam ir prioritārs, bet neaizmirstot par Eiropas tūristiem, Aglonas piedāvājums ir aizceļojis uz daudzām starptautiskām izstādēm Eiropā. Aglona ir ļoti plašs tūrisma produktu klāsts, bet vilinošākais no tiem ir kulinārais. Tāpēc Aglonas novads pavasarī uzsāks  pārrobežu projektu „Bella Cuisine”, kura ietvaros tiks apmācīti jaunie un esošie uzņēmēji, kas strādā Latgales kulinārā mantojuma tīklā. Procesā ir arī Latvijas-Igaunijas projekts „MOVE FOR LIFE” („dzīve pārmaiņām”), kā rezultātā ziemas atpūtu mīlošiem iedzīvotājiem un tūristiem Aglonā būs apgaismota slēpošanas trase ar inventāru, bet vasarā tā pārtaps par nūjošanas trasi. Tā tiks piedāvāts jauns tūrisma produkts. Attīstīts tiek arī jau esošais piedāvājums: motorizētais plosts, kas ved tūristus uz Upursalas dabas taku (gida pavadībā), piedāvā arī atpūtas izbraucienus dažādos godos. Aglonas uzņēmēji piedāvā plostu sarotāt atbilstoši vēlmēm un apgādāt to ar piknika groziņu.

Aglonā ir daudz radošu cilvēku, kas piedāvā savu produkciju arī tūristiem. Atbalstot šo ideju ir uzrakstīts projekts par „Radošo amatu nama” celtniecību tagadēja tirgus vietā.Tur plānoti labiekārtoti tirgus paviljoni, amatnieku darbnīcas, suvenīru veikals, bistro, kinozāle utt. Pašlaik projektam tiek meklēti finansēšanas avoti.

Katru gadu tūrisma informācija tiek aktualizēta un izplatīta dažādos portālos.  Aglonas novada kartes – bukleti (4 valodās) ar tūrisma mītnēm, apskates objektiem, velo un ūdens maršrutiem, suvenīrmonēta „Aglona-vieta ar vēsturi”, videofilma ”Aglonas novads – „spēka zeme dvēselei” – visus šos materiālus tūristi var iegadāties Aglonas novada tirdzniecības objektos, muzejos un apskatīt tūrisma portālā www.aglona.travel

UAC tūrisma speciāliste Liene Baškatova gadā sniedz informāciju  ap 8000 tūristiem no dažādām valstīm. Sekmīgi ir uzsākta sadarbība ar vācu tūrisma firmu. Vasarā novadu apmeklēja Latvijas tūrisma firmu pārstāvji, kuri izteica piedāvājumu palielināt organizēto tūrisma grupu skaitu uz Aglonu.

Aglonas novada uzņēmēji regulāri piedalās gadskārtējos tirgos Aglonā un citur. Daži amatnieki ir reģistrējuši savu uzņēmējdarbību un atvēruši meistardarbnīcas. Kā spilgts piemērs tam ir O. Selicka.

Aglonas novada UAC sekmīgi sadarbojas ar biznesa inkubatoriem Preiļos un Daugavpilī, Latgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru, LAD un citām biznesu atbalstošām institūcijām. Notiek semināri gan Aglonā, gan tuvajos novadu centros. Aglonas novads vienmēr uzņēmējus ir atbalstījis ar transportu nokļūšanai uz apmācībām. Uzņēmēji ir piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos pa netradicionālām lauksaimniecības saimniecībām, viesojās pie tūrisma uzņēmējiem Dagdas novadā un viņi apmeklēja mūsu viesu mājas un objektus. Vasarā Krievijas telekanāls REN TV parādīja mūsu novada pērli – Velnezeru netradicionālā aspektā, iespējams, ka starp mūsu tūristiem tagad būs arī paranormālo parādību pētnieki.

Laba sadarbība ir ar Dabas pārvaldi. Maijā notika Cirīša dabas parka jubilejas pasākums, bet tradīcija izbraukt ar plostu vides gida pavadība uz Upursalu, līdzdarboties vides spēlēs un uzzināt ko jaunu par mūsu dabu, saglabāsies arī nākošgad.

Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs nevarētu raženi strādāt, ja nebūtu sekmīga sadarbība ar novada uzņēmējiem, amatniekiem, biedrībām, muzejiem, draudzēm, novada struktūrvienībām, plānotajiem u.c. institūcijām. Paldies viņiem par padomu, atbalstu, idejām. Kopīgu darbu darot mēs attīstīsim savu novadu, darīsim to pievilcīgu viesiem un mūsu bērniem. Redzēsim Aglonu kā starptautisko sakrālo centru – draudzīgu svētceļniekiem un veiksmīgiem uzņēmējiem. Strādāsim uz to kopā – uzņēmēji, pašvaldība, Aglonas bazilika. Ja ko ļoti vēlēsimies, tā arī būs.

Priecīgus un gaišus svētkus, raženu Jauno gadu!

Aglonas novada UAC vadītāja Ināra Gražule.