Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Iekrāsosim vasaru kopā”

Maijs – krāšņais ziedēšanas laiks. Skolās “ražas” novākšanas laiks – eksāmenu sesijas 9. un 12. klašu izglītojamajiem, atskaites pieturpunkts pārējo klašu audzēkņiem un atskats uz paveikto.


19. maija pēcpusdienā Aglonas vidusskolas telpās bij manāma pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku rosība. Vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja piedalīties vecāku organizētās radošās darbnīcas: dekupāža, fimo, kulinārija un jautrie baloni. Paldies radošo darbnīcu vadītājiem I. Gžibovskai, M. Čerpakovskai, V. Matisānei, A. Ivbulei un visiem kas piedalījās darbnīcās.

Pēc darbošanās darbnīcās visi pulcējās aktu zālē uz noslēguma pasākumu “Iekrāsosim vasaru kopā”, kura laikā tika apbalvoti mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji un ar skanīgām dziesmām un jautrām dejām priecēja skolas pašdarbnieki.
Aŗī 2015./2016. mācību gadā izglītojamiem ir veiksmīgi startējuši starpnovadu, Latgales reģiona un arī valsts olimpiādēs un konkursos.
Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 35 Aglonas vidusskolas izglītojamie, iegūstot:
4 pirmās vietas (angļu valoda, ģeogrāfija, fizika – Kristaps Valainis 10. klase, krievu valoda – Viktorija Vucāne 10. klase);
7 otrās vietas (angļu valoda – Andis Jekimovs 6. klase, Patrīcija Spalve 12. klase, Aija Gžibovska 9. klase, matemātika -  Lāsma Repeļe 6. klase, Laura Grigule 7. klase, vēsture – Aija Gžibovska 9. klase, latviešu valoda un literatūra – Kristiāna Valaine 9. klase);
5 trešās vietas (fizika, angļu valoda – Aija Gžibovska 9. matemātika – Meldra Kirsanova 5. klase);
3 atzinības (Rūdolfs Aivis Barkāns sākumskolas kombinētā olimpiāde 4. klase, Mārtņš Madelāns 5. klase mājturības un tehnoloģijas, Sandis Girss 8. klase mājturības un tehnoloģijas).
2015./2016. m. g. Aglonas vidusskolas izglītojamie ir startējuši arī Latgales reģiona atklātās olimpiādēs, gūstot godalgotas vietas, latviešu valodā un literatūrā – 1.vieta Elmīra Botore Tumova 6. klase, 1. vieta angļu valodā – Kristaps Valainis 10. klase, 2. vieta matemātikā – Meldra Kirsanova 5. klase, 3. vieta matemātikā -  Laimonis Kokins 5. klase.
Prieks par izglītojamo veiksmēm konkursos. Pirmās pakāpes diploms tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija” Sintija Slice 9. klase, Kristiāna Valaine 9. klase, folkloras kopai „Žibacteņa” pirmās pakāpes diploms Latgales mērogā un otrās pakāpes diploms republikas mērogā, anekdošu konkurss “Anekdošu virpulis” Dienvidlatgales novadā otrās pakāpes diploms Kristiānai Valainei 9. klase, Viktorijai Mežiniecei 8. klase, skatuves runas konkursā Latgales mērogā Dagnija Poļakeviča 3. klase, Karīna Makrjakova 10. klase pirmā vieta, Evita Beāte Valaine 10. klase 2. vieta. Izglītojamie iesaistījās arī daudzos citos konkursos, gūstot godalgotas vietas.
Par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem lielu paldies sakām, viņu pedagogiem: Monikai Pušņakovai, Ritai Ivbulei, Vijai Kovaļkovai, Valentīnai Melderei, Reģīnai Grigulei, Lilijai Melderei, Ritai Karpovai, Lilitai Valainei, Elēnai Čaupjonokai, Marijai Lukjanovičai, Lidijai Šatilovai, Edgaram Kudiņam, Rutai Gilučei, Anitai Blaževičai, Irēnai Kudiņai.
Īpašs paldies un pasniegta pateicība par atbalstu un sadarbību arī olimpiāžu, konkursu uzvarētāju Kristapa, Viktorijas, Anda, Patrīcijas, Aijas, Lāsmas, Laura, Kristiānas, Karīnas, Meldras, Rūdolfa- Aivja, Sanda, Elmīras, Laimoņa, Dagnijas, Evitas, Jāņa, Raivja vecākiem. Pasākuma noslēgumā vadītājas aicināja “Iekrāsot vasaru” un smelties jaunu enerģiju. Nobeigumā skanēja kopīga dziesma “Mana ģimene”. FOTOGALERIJA.

Informāciju iesniedza: Ingrīda Putāne, direktora vietniece mācību darbā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv