Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielīgošana Aglonas kultūras centrā

Aglonas kultūras centrs pateicas visiem dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem un koncerta apmeklētājiem, kuri 22. jūnijā Aglonas kultūras centrā kopā ielīgoja vislatviskākos svētkus – Jāņus.Lustīgu dejas soli izdejoja un skanīgu dziesmu skandēja Aglonas vidusskolas tautu deju kolektīvs, vadītāja Dina Staškviča, Aglonas kultūras centra sieviešu vokālo ansamblis, vadītāja Iveta Soldāne un folkloras kopa „Mozī latgaļīši” no Šķeltovas, vadītāja Silvija Stivriņa.