Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielīgošanas svētki Šķeltovā!

Kuriet lielu jāņuguni
Augsta kalna galiņāi
Lai maldāsi raganiņas
Jāņu nakti staigādamas

Saulgriežu laiks nu jau pagājis un palikušas skaistas atmiņas ar ko dzīvosim līdz pat nākamajiem Jāņiem. Iekurinātie ugunskuri kā sarkanas mēles locījās augšup debesīs teju vai uz katra lielāka pakalna. Tā sagaidot saules lēktu un izgaismojot tuvākus un tālākus laukus, dāvājot tiem auglību.
Arī Šķeltovā 21. jūnija vakarā kopā pulcējāmies, lai atzīmētu šos skaistos svētkus. Kaut gan straujā laikapstākļu maiņa līgošanas plānus mainīja, tomēr kopīgo jauko omu tas netraucēja.
Līgu un Jāņu sumināšana mijās ar skaistu dziedāšanu, dejošanu un ainiņām iz dzīves rādīšanu.
Pasākumā piedalījās vairāki kolektīvi: viesi no Robežniekiem – vokālais ansamblis „Viktorija”, deju kolektīvs „Robežnieku Alise”, no Višķiem – jauniešu vokālais ansamblis „Animacordi”, no Aglonas – kultūras centra dramatiskais kolektīvs un pašmāju – tautas nama dramatiskais pulciņš un jauktais vokālais ansamblis.

Paldies visiem kolektīviem par atsaucību un sirsnīgās gaisotnes radīšanu ikvienā no mums.

Informācija un foto: Astrīda Leikuma, Šķeltovas tautas nama direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv