Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielu apgaismojuma ierīkošana Aglonā

AS “Sadales tīkls” 2014. gadā veica daļēju elektrotīkla modernizāciju Aglonas ciemā, ar mērķi sniegt kvalitatīvus un drošus elektroapgādes pakalpojumus klientiem. Rezultātā Aglonas ciema Jaudzemu, Aloīza Broka un Kalna ielās tika demontēti morāli un fiziski novecojuši apgaismojuma stabi.


Lai arī turpmāk tiktu nodrošināts ielu apgaismojums Jaudzemu, Aloīza Broka un Kalna ielu iedzīvotājiem, Aglonas novada dome 2015. gada 21. janvārī izsludināja iepirkumu AND/2015/01 „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaundzemu,
A. Broka, Kalnu ielās Aglonā. Apgaismojuma ierīkošana. 1 kārta”.

Iepirkuma rezultātā būvniecības darbus veica SIA „CSB Energo”, darbu izpildes laiks – 3 mēneši pēc būvatļaujas saņemšanas. Būvdarbu laikā tika uzstādīti 29 apgaismojuma stabi ar aprīkojumu un ieklāti kabeļi 1689 metru garumā.
Tehnisko projektu aktualizēja SIA „Elektroserviss Preiļi”. Objekta būvuzraudzību veica SIA „Energobaltika”.
Būvdarbu rezultātā ir uzlabota ielu apgaismojuma kvalitāte, palielināta satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā un nodrošināts Jaudzemu, Aloīza Broka un Kalna ielu apgaismojums pilnā apjomā.
Apgaismojuma ierīkošanas izmaksas 24 483,89 EUR (bez PVN) apmērā tika segtas no Aglonas novada domes speciālā budžeta 100 % apmērā.

Informāciju apkopoja un iesniedza: Lāsma Strole – Krasovska, Teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv