Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem   Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Aglonas novada dome  2011.gada 30.martā apstiprinājusi autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (01.04.2011. – 31.10. 2011.). Apstiprinātās novada ielu un ceļu klases – pielikumā.

Novada ceļi – A grupa

Novada ceļi – B grupa

Novada ceļi – C grupa

Aglonas ciemata ielas

Grāveru ciemata ielas

Priežmalas ciemata ielas

Šķeltovas ciemata ielas