Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielu un tilta rekonstrukcija Aglonas novadā

Lai sakārtotu un atjaunotu Aglonas novada ielu un tiltu infrastruktūru, uzlabotu novada iedzīvotājiem   satiksmes organizāciju – energoefektīvu ielu apgaismošanu, ietves, tiltu un ielu rekonstrukciju,  izsludināts iepirkums 2011. gada 7. novembrī apstiprinātajam projektam “Ielu un tiltu  rekonstrukcija Aglonas novadā”.

Projekta rezultātā tiks ierīkotas ietves un apgaismojums Šķeltovas pagastā, tilta renovācijas darbi Grāveru pagastā,  uzklāts asfaltbetona segums Skolas, Pasta, un Dārzu ielās Šķeltovas pagastā un veikta Liepājas ielas rekonstrukcija Kastuļinas pagastā, kā arī Alejas ielas rekonstrukcija Aglonā.

Projekts “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” Nr.11-03-L32100-000084  atbalstīts Lauku atbalsta dienesta ELFLA projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Informācija par iepirkumu Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv  (sadaļā – Publiskie iepirkumi – 2012).

Projekta kopējās izmaksas – 313857,54 LVL

Projekta termiņš: 26.04.2011. – 31.07.2013.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku (ELFLA tīmekļa vietne

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact ).

Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.