Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju, sakārtotu un atjaunotu Aglonas novada ielu un tiltu infrastruktūru, realizējot  projektu “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” Nr.11-03-L32100-000084, tiek veikta energoefektīva ielu apgaismošana, ietves, tiltu un ielu rekonstrukcija.

Projekta nozīmīgākās aktivitātes – ierīkot ietvi un apgaismojumu Šķeltovas pagastā, veikt tilta  Sakova – Akmeneica renovāciju Grāveru pagastā,  uzklāt asfaltbetona segumu Skolas, Pasta un Dārzu ielās Šķeltovas pagastā, veikt Liepājas ielas rekonstrukciju Kastuļinas pagastā un Alejas ielas rekonstrukciju Aglonā.
Šķeltovā jau ierīkots un darbojas apgaismojums, notiek ietves rekonstrukcija, tiek ierīkoti pamati bruģa ieklāšanai.  Uzsākti  arī darbi Skolas, Pasta un Dārzu ielās, tiek noņemta ielu ceļu zemes virskārta.
Liepājas ielā  tiek veikti sagatavošanas un zemes darbi, ierīkotas caurtekas un to konstrukcijas.
Sakovas – Akmeneicas tiltam notiek sagatavošanas un betonēšanas darbi.

Projekta ietvaros visus darbus ieplānots pabeigt līdz 2013.gada 31.jūlijam.

Projekta finansējums – 313 858 LVL