Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkumu speciālista amata vakance

Aglonas novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanos iepirkumu speciālista amata vakancei  uz noteiktu laiku, darba uzsākšanas laiks – 2015.gada 1.aprīlis.

Prasības:

•    vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•    pieredze publisko iepirkumu organizēšanā un vadīšanā (2 gadi) tiks uzskatīta par priekšrocību;

•    valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas krievu un angļu valodas zināšanas;

•    Publiskā iepirkuma likuma u.c. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

•    teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

•    labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

•    spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

•    loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte.

Galvenie amata pienākumi:

•    optimizēt iepirkumu procesu pašvaldībā un izstrādāt iepirkumu, informācijas apmaiņas iekšējos normatīvos aktus, gatavot priekšlikumus vadībai darba pilnveidošanai;

•    organizēt un nodrošināt pašvaldības un tās pakļautībā esošo struktūrvienību vajadzībām nepieciešamo iepirkuma procedūras norisi;

•    sagatavot pašvaldības ikgadējo iepirkuma plānu un kontrolēt tā izpildi;

•    nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem;

•    sagatavot publisko iepirkumu dokumentāciju – nolikumus, tehniskās specifikācijas, sēžu protokolus un kontrolēt to kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem;

•    apkopot iepirkumu pretendentu piedāvājumus, sagatavot un nosūtīt paziņojumus par lēmuma pieņemšanu;

•    izstrādāt iepirkumu līgumus un noslēgt līgumus ar iepirkuma procedūras uzvarētājiem atbilstoši likumdošanai, kontrolēt noslēgto līgumu izpildes termiņus;

•    gatavot publicēšanai paziņojumus par līgumiem un iepirkumu procedūru rezultātiem pašvaldības tīmekļa vietnē, Iepirkumu uzraudzības birojam, Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (pēc nepieciešamības);

•    gatavot pārskatu, paskaidrojuma vēstuļu un citu materiālu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesu instancēs pašvaldības interešu aizstāvībai;

•    kontrolēt pašvaldības publisko iepirkumu dokumentācijas atbilstību ilgtermiņa vides aspektiem, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas zaļā iepirkuma ieviešanai pašvaldībās.

•    nodrošināt juridisko, metodoloģisko atbalstu un konsultācijas iepirkumu plānošanā un iepirkumu dokumentu sagatavošanā pašvaldības iestāžu speciālistiem;

•    nodrošināt sadarbību ar pašvaldības iestāžu personālu, citām pašvaldībām un uzņēmumiem.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (-es)) pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: padome@aglona.lv vai pa pastu Aglonas novada pašvaldībai, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304, vai iesniegt līdz 2015.gada 30.martam plkst. 16.00 sekretārei, uz aploksnes norādot „Pieteikums iepirkumu speciālista vakancei”.

Papildu informācija: tālr. 27805820 (Ineta Poga, Aglonas novada pašvaldības izpilddirektore).