Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Iesaisties projektā „Kopa kopā”

Biedrība „Spēkavots” Aglonas novada teritorijā īsteno savu projekta ideju ”Kopa kopā”. Projekta mērķa grupa – Aglonas novada ģimenes un tās locekļi, neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē. Projekts tiek īstenots laika posmā no 19.04.2021. – 31.10.2021. un piedāvā interesentiem 9 ģimenisku vērtību godināšanas aktivitāšu/pasākumu ciklus: „PiecI”, „Mana māmiņa”, „Sarunas spēkam”, „Ģimeņes diena”, „Burbulināde”, „Starptautiskā VELOsiPĒDA diena”, „Pasaules fotogrāgijas diena”, nometne „Kopā” un „Es ar tēti!”. Turpinājumā neliels ieskats par katru aktivitāti.
Aktivitāte „PiecI” norisināsies no 01.05.21. – 29.09.21. Pasākuma moto – Iesēj, Izaudzē, Ievāc, Izspied, Iepriecini. Katra aktivitātē iesaistītā ģimene Aglonas vidusskolā saņems dažādas sēklas: burkānu, ķirbju, biešu, kopā darbojoties tās iesēs un izaudzēs. Vasaras beigās un rudens sākumā katra ģimene savāks savu ražu no saņemtajām sēklām un, papildinot ar citiem dārzeņiem vai augļiem, kas aug viņu dārzos, nodos sulas izspiešanai. Veselu mēnesi vienreiz nedēļā tiks vākta raža un nogādāta pārstrādei. Katra ģimene saņems tetrapakās safasētu sulu no ievāktās ražas un varēs iepriecināt gan radiniekus, draugus, gan paši sevi vai arī ziedot labdarībai. Mūsu projekts ilgs 195 dienas – uz šī pamata plānojam „saražot” 195 sulas pakas ar tilpumu 3 l. 29.09. Miķeļdienā – notiks šīs aktivitātes un projekta „Kopa kopā” noslēguma pasākums. Noslēguma pasākuma laikā sumināsim projekta aktīvākos dalībniekus ar piemiņas balvām ar projekta atbalstītāja logo un projekta izveidoto logo. Pasākuma telpa tiks izrotātā ar foto no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm un it īpaši no aktivitātes „Skaistums mums apkārt.” Pēc pasākuma katrs varēs paņemt par piemiņu savu/savas bildi/-es.
Aktivitāte „Mana māmiņa” tika īstenota 07.05.21. – 10.05.21.. Dalībnieki – Aglonas novada ģimenes. Pasākuma tika īstenots attālināti. Katra ģimene no dabas materiāliem (nepostot dabu un neko speciāli nepērkot) uz kādas virsmas (zālē, uz ceļa, uz asfalta un t.t.) veidoja savas mammas portretu. Darba procesu/gaitu un darba rezultātu bildes tika atsūtītas projekta organizatoriem. No iesūtītajām fotogrāfijām tiks izveidota filmiņa „Mana Māmiņa”, kura būs redzama sociālajos tīklos facebook.
„Sarunas spēkam”- plānojam īstenot rudenī. Divu dienu tikšanās pie tējas tases ar cilvēkiem, kuri var iedvesmot un spēcināt vecākus bērnu audzināšanā. Runāsim par dažāda vecuma bērnu problēmām. Uz sarunu tiks aicināti arī vecāki kā lektori, kuri veiksmīgi audzina nepilngadīgus bērnus. Sarunas mērķis – noformulēt savas problēmas/grūtības, meklēt idejas – kā to var atrisināt, kā arī dalīties savā pieredzē. Psihologi atzīst, ka ir vērtīgi sanākt kopā nepazīstamiem cilvēkiem un runāt – tā ir jauna pieredze, kas palīdz gūt reizēm tik ļoti nepieciešamo sajūtu, ka cilvēks ar savām problēmām nav vienīgais pasaulē, un kopīgi meklēt atspēriena punktu risinājumiem un pārmaiņām. Gadījumā, ja turpināsies ierobežojumi, sarunas īstenosim izmantojot Zoom platformu vai pieteiksim vecākus interesējošus vebinārus.
Aktivitāte „Ģimenes diena” – tiks īstenota no 14.05.21. – 21.05.21.. Katrai ģimenei bija iespēja izspēlēt spēli „Varavīksne”. Komandas/ģimenes spēles laikā varēs attīstīt: sadarbības prasmes, ģimenes/komandas darbības principu un stratēģiju, lēmumu pieņemšanas prasmes, komunikācijas prasmes, kompromisa meklēšanas prasmes, sava darba organizēšanu, radošu un tēlainu domāšanu, inovāciju izveidošanas prasmes, aktīvās līdzdalības prasmes. Aktīvākās ģimenes gaida neliels pārsteigums.
Aktivitāti „Burbulināde” plānots īstenot 31.05.21. – 04.06.21. Aglonas vidusskolas teritorijā. Pasākums tiks īstenots klātienē katrai ģimenei atsevišķi, jo vienlaicīgi tiks piedāvātas vairākas darbnīcas: „Ziepju burbuļu darbnīca”, „Piepūšamās atrakcijas”, „Bumba” – radošā darbnīca, uzkodas svaigā gaisā.
Aktivitāti „Starptautiskā VELOsiPĒDA diena” plānots īstenot no 02.06.21. – 06.06.21. par godu Starptautiskajai velosipēdu dienai Aglonas novada teritorijā (iespēja piedalīties neatkarīgi no atrašanās vietas). Vairākus gadus pēc kārtas mūsu novadā Aglonas novada svētku nedēļā tika rīkots pasākums „Ar vieļuku pa Aglyunu”. Dalībnieki ir atzinuši, ka „veļiks” vieno! Mūsu pasākuma mērķis ir vēl vairāk vienot ģimeni velo braucienā. Pasākuma ideju īstenosim attālināti. Katra ģimene, sev izdevīgā laikā, izbrauc ar velosipēdiem pa savu izveidoto maršrutu un nofotografē sava braucienu, kā arī izdomā ceļojuma moto. Bildes un moto atsūta projekta īstenotājiem uz spekavots2015@gmail.com. Ģimenēm, kurās nav velosipēda/-u, bet ir vēlēšanās piedalīties aktivitātē, sadarbībā ar Aglonas novada Tūrisma informācijas centru, tiks nodrošināta velosipēdu bezmaksas noma. No iesūtītajām bildēm tiks izveidota filmiņa „Starptautiskā VELOsiPĒDA diena”, kura tiks ievietota facebook .
Aktivitāti „Skaistums mums apkārt” plānots īstenot no 09.08.21. – 15.08.21. par godu Starptautiskai Fotogrāfijas dienai. Pasākums notiks attālināti. Nedēļas laikā pasākuma dalībnieki bildē skaistumu sev apkārt: savas ģimenes locekļus, savu māju, dabu, mirkļus, kad ģimene kopā, brīžus, kad viņi jūtas laimīgi un t.t. (fantāzijai robežu nav)! Fotogrāfijas jāatsūta projekta īstenotājiem spekavots2015@gmail.com nedēļas laikā. Savas bildes visi interesenti varēs sūtīt arī agrāk uzņemtās, bet projekta laika posmā (19.04.21. – 15.08.21.). Sasūtītās bildes tiks izdrukātas dažādos formātos. Noslēguma pasākuma „PiecI” noformējums tiks veidots no šīm fotogrāfijām, kā arī tiks izveidota foto kolāža „Skaistums mums apkārt”, kas būs apskatāma sociālajos tīklos.
Projekta „Kopa kopā” astotā aktivitātē no 23.08.21. – 28.08.21. diennakts nometnē „Kopā” būs iespēja piedalīties 25 Aglonas novada bērniem vecumā no 7-12 gadiem. Nometne notiks viesu mājā „Tauriņi” jūras krastā. Latgalē dzīvojošiem bērniem nav ikdienā pieejama jūras un tās apkārtnes esošā burvība un labvēlīgā ietekme. Jūra gan vairo enerģiju, gan noņem stresu un nodrošina ciešu miegu. Saules stari un jūras ūdens ir dabisks terapeitisks baseins un smiltis – lieliska relaksēšanās iespēja Latgales bērniem. Vienaudžu kopā būšana un darbošanās dažādās aktivitātēs palīdz iepazīt vienam otru, izprast, kā katrs ģimenē izturas, kad kaut kas izdodas, vai, tieši pretēji, neizdodas, bērniem rodas iespēja parādīt sevi un izcelt savas spējas. Neierastā vidē bērns var atklāt sevi no pavisam citas puses, atklāt jaunus talantus, izvirzīt sev jaunus mērķus un iepazīt daudz jaunu draugu. Šī ir jauna pieredze un iemaņas. Nometnes laikā bērniem tiks piedāvāts darboties kopā ar psihologu, sociālo pedagogu, mākslas jomas pārstāvi un sporta jomas pārstāvi. Visas ieplānotās aktivitātes būs tendētas/saistītas uz/ar ģimenisku vērtību godināšanu. Nometnes laikā tiks organizēts pārgājiens pa dabas taku, iekļaujot Putnu skata torni. Lai bērns varētu piedalīties nometnē – ir jāpiedalās arī citās projekta aktivitātēs, par ko katrs bērns vai ģimene krās punktus. Punktus būs iespēja „samainīt” pret aktivitātēm ar ierobežotu dalībnieku skaitu (nometne, brauciens uz atrakciju parku). Tiks organizēts zīmējumu konkurss „Uzzīmē savu ģimeni”.
Aktivitāti „Es ar tēti!” plānots īstenot no 10.09.21. – 12.09.21. par godu Tēva dienai. Dalībnieki – Aglonas novada projekta „Kopa kopā” aktīvākie tēti/onkuļi/vectēvi/krusttēvi (ja ģimene neplāno piedalīties šajā aktivitātē, tad sakrātos punktus var „uzdāvināt” kādai citai ģimenei. Mammas/tantes/vecmammas paliek mājās! Kopā 30 projekta dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt „Avārijas brigādes parku” visas dienas garumā.
Visu 9 aktivitāšu izdevumi tiks segti no projekta „Kopa kopā” līdzekļiem. Informācija par katru aktivitāti sekos novada domes mājas lapā un facebook.
Iesaisties arī Tu mūsu projekta „Kopa kopā” aktivitātēs!

Projekta „Kopa kopā” vadītāja – Vija Kovaļkova