Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iespaidīgākie mirkļi SAC „Aglona”

Maija mēneša nogalē SAC „Aglona” klienti piedalījās pasākumā, kurš tika veltīts Ciriša ezera dabas parka 35 gadu jubilejas pasākumā. SAC tika organizēts brauciens ar plostu uz Upursalu. Daudzi ekskursijas dalībnieki  ar plostu brauca pirmo reizi un bija ļoti  sajūsmināti.  Pa Upursalu gida pavadībā izstaigājām dabas taku, klausījāmies nostāstus. Pēc ekskursijas apmeklēšanas  dalībniekus cienāja ar karstu skābeņu zupu un spirdzinošu tēju, informējusi SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe.

21. jūnijā pēcpusdienā SAC „Aglona” klienti svinēja Līgo svētkus. Svētku noskaņojumam tika uzaicināti muzikanti Arvīds Meļko un Ilze Ražinska no Preiļiem. Svētki noritēja jaunizveidotajā atpūtas vietā Tartakas upes krasta ielokā. SAC „Aglona ” direktore Mārīte Mežiniece  sveica centra klientus un darbiniekus ar Līgo svētkiem, kā arī pateicās SAC saimniecības daļas vadītājam Aivaram Daukštam un dārzniekam Artūram Pitkevičam par sakopšanas un labiekārtošanas  pasākumiem. Centra teritorijā suminājām  Jāņus un Pēterus, liekot galvā ozolzara vainagus, kā arī izskanēja viņiem veltīta dziesma. Svētku mielastam tika sarūpēti siers, alus, ugunskurā ceptas desiņas, Jāņu zāļu  tēja. Neiztika bez lustīgām dejām. Pēc lustīgas Jāņu ieskandināšanas atpūtas parkā muzikanti ar akordeonu, dziedot skanīgas Līgo dziesmas, priecēja arī pārējos klientus staigājot pa istabiņām. Daudziem sirmgalvjiem acīs bija prieka asaras.

Milzīgs paldies muzikantiem Arvīdam Meļko un Ilzei Ražinskai par atsaucību un jaukiem svētku mirkļiem, ko viņi sagādāja mūsu SAC klientiem. Uz tikšanos nākošajos pasākumos!