Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iespēja darba devējiem papildināt zināšanas bezmaksas kursos

 Divu dienu kursus “Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadībaDaugavpils un tuvāko novadu darba devējiem organizē Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs sadarbībā ar Daugavpils novada domi un Latgales uzņēmējdarbības centru, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam.

Mācību programmā ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu. Piedaloties mācību programmās, dalībnieki iegūs arī izdales materiālus ar jaunāko informāciju un papildmateriālus, kā arī iespēju neformālā gaisotnē satikt potenciālos sadarbības partnerus un nodibināt jaunus kontaktus. Aicinām izmantot šo iespēju pieredzes bagātu, augsti kvalificētu ekspertu vadībā celt savu profesionalitāti, iegūstot jaunas zināšanas sociālā dialoga un cilvēkresursu vadības jomā, kā arī neformālā gaisotnē tiekoties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Katrs kursu dalībnieks noslēgumā saņem sertifikātu. Katram dalībniekam elektroniski tiek nosūtīti arī papildus mācību materiāli. Mācību laikā tiek nodrošinātas divas kafijas pauzes.

Kursi notiks 23. septembrī ar turpinājumu  30. septembrī Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2

Darba_kartiba_SD_Daugavpils

Pieteikuma_anketa_SD_Daugavpils

Avots: Latvijas Darba devēju konfederācijas Biznesa resursu centrs