Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ieviests jauns bezmaksas Zemesgrāmatu pakalpojums visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem

Pēc LPS ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas nodrošina zemesgrāmatas elektronisko funkcionalitāti, izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv, piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.


Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai gadījumos, kad zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka pašreizējais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, nekavējoties saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu, tādējādi varēs uzreiz informēt zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi. Šis pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir epasta adrese, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē, rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatas nodaļā vai Tiesu administrācijā (Rīgā, Antonijas ielā 6), var norādīt jebkuru e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums tiks iesniegts zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti, sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka