Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicinājums atbalstīt O.Vācieša piemiņas vietas izveidi

„Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa.”
Imants Ziedonis

Carnikavas novada dome aicina piedalīties iecerē “Ojāra Vācieša piemineklis”.

„Liels dzejnieks ir kultūras kristāls. Mums tāds ir. Kā asara. Kā sveķis. Kā izlauzies avots. Viņš redz pasauli savādāk, jo skatās no vairākumam it kā nepieņemama redzesleņķa.(…)
Viņam ir liels talants.
Rainis – Čaks – Vācietis – tā es uzdrošinos teikt.”
Jānis Peters

2013.gadā apritēs 80.gadi, kopš dzimis viens no Latvijas spilgtākajiem dzejniekiem, Ojārs Vācietis. Nākošgad būs pagājuši arī 30 gadi kopš O.Vācietis ir aizgājis mūžībā un guldīts Carnikavas novada kapsētā. Nu jau tur atdusas arī viņa dzīvesbiedre, dzejniece un atdzejotāja Ludmila Azarova. Diemžēl joprojām dzejnieka atdusas vieta nav pienācīgi sakopta.

Sagaidot O.Vācieša 80.dzimšanas dienu, Carnikavas novada dome, O.Vācieša memoriālais muzejs un O.Vācieša biedrība kopā ar dzejnieka tuvākajiem radiniekiem rosina sakārtot O.Vācieša un L.Azarovas atdusas vietu, tādējādi izrādot cieņu dzejnieku nozīmīgajam veikumam dzīves laikā, vienlaicīgi radot estētiski sakārtotu vides ainavu ar kultūrvēsturisku nozīmi.

Jau 1984.gadā tika rīkots konkurss par O.Vācieša kapavietas sakārtošanu Carnikavas kapos, bet valstiskās iekārtas pārmaiņu un finansiālu grūtību dēļ darbs nav realizēts. Carnikavas novada dome ir apņēmusies virzīt un realizēt abu dzejnieku kapavietas sakārtošanu. Arhitekti Inguna Rībena un Vilnis Zābers, tēlnieks Gļebs Panteļejevs veic priekšdarbus, lai realizētu pirms 30 gadiem notikušā pieminekļa projektu konkursa uzvarētājas arhitektes Ingunas Rībenas ieceri.
Šobrīd projekta izmaksas precīzi noteikt nav iespējams, tomēr tās tiek plānotas vairākos desmitos tūkstošos latu.

Sakārtotā kapavieta un izveidotais piemineklis bagātinās Latvijas kultūrvides ainavu, kā arī kļūs par vietu, kur visiem interesentiem, tostarp arī Latvijas skolu jaunatnei, pieminēt Tautas dzejnieka O.Vācieša nozīmīgo devumu latviešu literatūrā.

Ikviens ir aicināts iesaistīties O.Vācieša pieminekļa izveidē!

Ziedojumu tālrunis 90006680 (maksa par zvanu – 1 lats)

Ziedojumu konts Ojāra Vācieša pieminekļa izveidei:
AS „Swedbank”
Carnikavas novada dome
Reģ. Nr. 90000028989
Konta Nr. LV08 HABA 0551 0343 15951

 

Par publicētajiem materiāliem atbild