Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Infodiena uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra 2013. gada 30.janvāra infodiena – konsultācijas par ES fondu atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Pasākuma norises vieta: Somersetas 34, Aglona, Aglonas kultūras centrs, Aglonas novads. Plānotais norises laiks: 13:00 – 15:00

Darba kārtība:

Infodienas ietvaros plānots sniegt informāciju par:

- Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centra pakalpojumiem;

- Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” pakalpojumiem uzņēmējiem;

- Hipotēku bankas atbalsta programmām uzņēmējiem;

- Latvijas investīciju un attīstības atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai;

(„Ārējo tirgu apgūšana”, „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”)

- Apmācību iespējas uzņēmējiem, nodarbinātajiem izmantojot ES līdzfinansējumu;

- Atbalsts komersantu ražošanas ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Plašāka informācija:

Andris Kucins – Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālists, 26599050

Paralēli Latgales RSIC infodienai (uzņēmējdarbības veicināšanai) Aglonas kultūras centrā, Aglonas vidusskolas telpās notiks infodiena NVO un izglītības jomā.

Kontaktinformācija: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālists, tālr.: 26565858