Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Infodiena uzņēmējiem

Jaunu ideju veicināšanai un attīstībai veltīts laiks bija Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra  sadarbībā ar Aglonas Uzņēmējdarbības atbalsta centru 29.maijā Aglonā  rīkotajā  infodienā, kas  pulcēja esošos un arī topošos uzņēmējus.

Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu  informācijas centra speciālisti Andris Kucins un  Oskars Zuģickis sniedza informāciju un individuālas konsultācijas  par ES fondu atbalsta iespējām uzņēmējiem.

 

 

 

 

Vispirms klātesošie iepazinās ar Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centra funkcijām un pakalpojumiem ,  Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu komercdarbībai un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī par pakalpojumiem, ko sniedz biznesa inkubators  „Ideju viesnīca”,  kas Rēzeknē darbojas  vairākus gadus, ar tā palīdzību  tiek  realizētas inovatīvas idejas, izveidoti  un attīstīti uzņēmumi Latgalē.

Infodienas dalībnieki uzzināja par Latvijas investīciju un attīstības atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai (mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmu), Lauku atbalsta programmām uzņēmumu radīšanai un attīstībai, Hipotēku bankas atbalsta programmām uzņēmējiem un arī citiem atbalsta instrumentiem ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

 

 

 

Infodienā lielā skaitā bija pārstāvēti Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV Jaunaglona (Jaunaglonas arodvidusskola) audzēkņi, kuri ieradās uz pasākumu skolotāja pavadībā, un ar interesi klausījās informāciju par  Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošo  iestādi “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, kas arī veicina jauniešu aktivitāti un līdzdalību neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos,  jauniešu mūžizglītību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.