Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija biškopjiem

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru jau 2008. gadā uzsāka mācību kursus biškopībā. Mācību kurss, 224 teorētiskās un 64 praktiskās nodarbības, paredzēts iesācējiem biškopībā. Nodarbību biežums – divas dienas mēnesī. Arī šā gada rudenī tiks uzsākts jauns divgadīgs mācību kurss.

Biškopības kursu pirmajā mācību gadā interesenti apgūst pamatzināšanas biškopībā, otrajā – bišu selekciju, bišu māšu audzēšanu un produktu ražošanu. Kursa noslēgumā dalībnieki saņems LLU Mūžizglītības centra apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Šobrīd apmācības tiek daļēji līdzfinansētas ar valsts un ES finansējumu, ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma “Atbalsts biškopības programmai”.

Interesentus lūdzam zvanīt SIA LLKC Krāslavas nodaļas lauku attīstības speciālistei Terēzei Brazevičai, tel. 65681102 vai 28370906.