Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija iedzīvotājiem

20. novembrī Aglonas novada dome saņēma iesniegumu (reģ. Nr. 2174/20.11.2012.), kurā tika  paziņots, ka Aglonas vidusskolas skolotāji  pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajam  vienas dienas brīdinājuma streikam, kas notiks 2015. gada 27. novembrī.