Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija iedzīvotājiem

Ceturtdien, 10. decembrī Valsts meža dienesta Krāslavas mežniecības Aglonas apgaitas mežzine  Silvija Kotāne apmeklētājus nepieņems. Nepieciešamības gadījumā dokumentus var iesniegt  Aglonas novada Klientu apkalpošanas centrā ( 1. stāvā)  vai sazināties pa tālr. 28377725.