Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija iedzīvotājiem

Aglonas novada domē tika pieņemti lēmumi par dažādu pakalpojumu izcenojumiem: riteņtraktora T-150K, Traktora MTZ 82.1, par kanalizācijas izsūknēšanas un sausās tualetes izsūknēšanas pakalpojumiem un Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumus  izglītības iestāžu darbiniekiem,  SAC “Aglona” darbiniekiem un privātpersonām (kas nav darba attiecībās ar izglītības iestādi).


1. 2015. gada 29.decembra sēdē (protokols Nr. 22, 16.§)  tika pieņemts lēmums par Aglonas novada pašvaldības pakalpojuma, sniega tīrīšana ar riteņtraktoru T-150K, izcenojumu:

  • 1.   Cena par sniega tīrīšanu ar PVN par 1 stundu – 21.63 EUR;
  • 2.  Cena par piebraukšanu ar PVN par 1 kilometru – 0.87 EUR.

2. 2016.gada 13. janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 1, 3.§) tika apstiprināti maksas pakalpojumu izcenojumi Traktora MTZ 82.1 pakalpojumiem:

Kā arī tika apstiprināti maksas pakalpojumu izcenojumi par kanalizācijas izsūknēšanas un sausās tualetes izsūknēšanas pakalpojumiem:

2016.gada 13. janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 1, 12.§) tika apstiprināti Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumus darbiniekiem un privātpersonām:

  •  izglītības iestāžu darbiniekiem 1,50 EUR;
  • SAC “Aglona” darbiniekiem 1,50 EUR +PVN 0,32 EUR, KOPĀ:   1,82 EUR;
  • Privātpersonām  (kas nav darba attiecībās ar izglītības iestādi),  1,50 EUR +PVN 0,32 EUR, KOPĀ:  1,82EUR.
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv