Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija iedzīvotājiem

Valsts meža dienesta Krāslavas mežniecības Aglonas apgaitas mežzine Silvija Kotāne pieņems apmeklētājus katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.10:00 – 12:00 Aglonas novada domes apspriežu zālē 2. stāvā. Tālr. 28377725