Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija iedzīvotājiem par grants ceļu pārbūvi

Aglonas novada dome informē, ka 2018. gada maija mēnesī tiek atsākti grants ceļu pārbūves darbi objektos:

K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina no 1.10 km līdz  2.75 km (1650 m), K-29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni no 0.00 km līdz 1.010 km  (1010 metri).

S-8 Marhileviči – Prusaki grants ceļa garums no 2.57 km līdz  3.45 km (874 metri).

S-13 Marhileviči – Zabolotki – Aksenova no 0.00 km līdz  2.680 km (2680 metri).

A-3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi-Salenieki 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts ceļa) un grants segumu no 0.000 km līdz 2.825 km (2825 metri), tajā skaitā 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts ceļa) un no 3.922 km līdz 6.945 km (3023 m).

Pašvaldības grants ceļu pārbūve tiek veikta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta Nr. 17-03-A00702-000093 Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” ietvaros.

Projekta mērķis: ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta īstenošanas termiņš: 08.12.2017. – 18.12.2018.

Projekta kopējās izmaksas 1 009 417.96 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais ELFLA publiskais finansējums 867 977.46 EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419.40 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 96 441.94 EUR (10%), neattiecināmās izmaksas – 44 998.57 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv