Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem

Saturs atjaunots: 2.01.2017.

20. septembrī Krāslavas rajona partnerība organizē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas, iesniegšanas nosacījumu un norādījumu informatīvo semināru.


Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” atklāta projektu konkursa “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros organizē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas, iesniegšanas nosacījumu un norādījumu informatīvo semināru.

Semināra norises datums, laiks un vieta:
• 2016. gada 20. septembrī pulksten 10:00 Krāslavā, Skolas ielā 7 (aktu zālē, 3. stāvā)

Uz semināru tiek aicināti pretendenti, kuri ieplānojuši iesniegt sabiedriskā labuma projektu. Tiks sniegta informācija par 2015. gada 13. oktobra MK noteikumu Nr. 590 2. pielikuma aizpildīšanas nosacījumiem.
Plašāka informācija par projektu konkursu, kas izsludināts no š. g. 5. septembra līdz 5. oktobrim, un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Vairāk informācijas pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele).

 

Informāciju iesniedza: Zane Ločmele, Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” biroja administratīvā vadītāja, E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv